Skip to main content
Til toppen

Personvern

Cimberio AS sin kundedatabase inneholder navn og kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, arbeidsplass) for selskapets viktige forretningsforbindelser. Behandling av disse opplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne overvåke sine leveranser og raskt kunne kontakte sine forretningsforbindelser hvis behovet skulle oppstå.

Kontaktinformasjon brukes også til teknisk rådgivning.

I tillegg bruker Cimberio AS sin kundedatabase for direkte markedsføring til kunder for å informere dem om sine nye produkter og produktoppdateringer. Kundedatabasen oppdateres minst årlig og gammel kontaktinformasjon korrigeres eller slettes.

De registerte har rett til innsyn i personopplysninger registrert om seg selv og rett til å kreve at deres opplysninger korrigeres eller slettes. De registerte har rett til å nekte at deres kontaktinformasjon brukes til direkte markedsføring ved å velge «Avregistrere» på e-poster med markedsføring. De registrerte kan kontakte Cimberio AS angående alle spørsmål om behandling av deres kontaktinformasjon og utøvelse av deres rettigheter.

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandling av deres personopplysninger:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tlf.: 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no

Min side