Skip to main content
Til toppen

Nyhet! Måleapparat + app for innregulering!

Nyhet! Måleapparat + app for innregulering!

Cimberio T650

Cimberio T650 måleapparat for innregulering.

T650 SV Technics-instrumentet er designet for hydraulisk balansering av varme- og kjølesystemer. Det tillater måling av statisk trykk, differansetrykk og gjennomstrømming i nevnte systemer. Ved å bruke differensialtrykket beregner T650 SV Technics gjennomstrømmingen (innreguleringsventil eller måleåpning). Gjennomtrømmingen kan måles i alle deler av  systemet og hele systemet kan balanseres.

Du betjener enheten ved hjelp av applikasjon på mobiltelefonen (Android, iOS), applikasjonen viser gjeldende trykk og flow på ventilen.
Den beregnede strømmingshastigheten kan også korrigeres for frostvæske i kjøleanlegg.

Min side