EPD – Hvorfor Det?

Publisert juni 24, 2020

EPD – Hvorfor Det?
Det ligger i ordet, EPD`en til Cimberio er en Deklarasjon.
Det er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til produktene fra Cimberio SpA, basert på internasjonale standarder. En EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.
Er Det så nøye da? – Ja; det er en liten men veldig viktig del i den store sammenheng, dersom vi skal prioritere miljøet.
Jeg har i mange år prøvd å formidle mine synspunkter omkring handel, etikk & miljø. Se på denne EPD i sammenheng med min blogg i 2014: «Vår verden og vårt ansvar»
Cimberio er først med en generisk, verifisert, type III EPD på ventiler og vi ønsker at flere skal følge etter, slik at kundene kan sammenligne. Dersom dette fører til en større bevisstgjøring av miljøet i vår bransje; så har vi virkelig oppnådd noe med vår EPD.