10 myter om italiensk økonomi

Publisert mai 23, 2019

 

1: Italia har en av de svakeste økonomiene i Europa. FEIL.

2: Italia er på listen over europeiske land med svakest vekst. FEIL.

3: Italia er ikke konkurransedyktig. FEIL.

4: Italienske bedrifter investerer ikke nok i utstyr. FEIL.

5: Italia investerer ikke nok i forskning og utvikling. FEIL.

6: Italienske firmaer er for små til kunne konkurrere i globaliseringens æra. FEIL.

7: Italias spesialisering i verdens handel er for likt den i fremvoksende land med lave lønnskostnader. FEIL.

8: Italia har stor økonomisk og sosial ulikhet. FEIL.

9: Italienere betaler lav skatt og landets økonomi er dårlig. FEIL.

10: Italia har for høy gjeld. FEIL.

 

Les mer her: THE ITALIAN ECONOMY IN FIGURES