Vår historie, fra 1957 til 2019.

Publisert mars 27, 2019

Giacomo Cimberio, 1957.

 

Selskapet Cimberio baserer sin virksomhet på prinsipper og verdier som er uttrykket for et langvarig merkenavn synonymt med kvalitet, innovasjon og åpenhet for endring. Viljen til å fornye og innovere, evnen til å møte kundenes behov på beste måte, oppmerksomhet på muligheter som tilbys av markedet og til nye henvendelser:  Alt dette har alltid vært i fokus for oppmerksomhet og engasjement hos Cimberio Company.

La oss gå gjennom de 62 årene for å lære historien om Cav.Uff. Giacomo Cimberio S.p.A.

 

 

 

Første prisliste, 1957.

1957

Giacomo Cimberio (23), grunnla selskapet «F.lli Fortis – Cimberio og Gioria» (1927-1956) sammen med tre venner som jobbet ved en av de første ventilfabrikkene i området. Giacomo var salgs- og støperisjef. Etter 30 år med partnerskap så og forsto Giacomo den økonomiske oppgangstiden som var i ferd med å overvelde Italia. Landet var i ferd med å reise seg etter krigens ødeleggelser, og Giacomo realiserte sitt livs mål: Sitt eget selskap.

 

7. januar startet Giacomo Cimberio firmaet «Cav. Giacomo Cimberio» og produksjonen begynte med bare en håndfull arbeidere og noen tradisjonelle maskiner, men fast bestemte på å lykkes. Takket være 30 års erfaring som selger forsto Giacomo at produksjonen av anonyme ventiler – som alle italienske produsenter og delvis europeiske gjorde det – var ulogisk, for produktene hadde da ikke et varemerke og ingen verdi. Derfor bestemte han seg for å sette «Cim»-merket på sine produkter, etter å ha registrert varemerket. Fra starten ble ventilene med «Cim»-merket anerkjent som et kvalitetsprodukt, et symbol på innovasjon og åpenhet for endring, noe som la grunnlaget for suksessen til selskapet Cimberio.

 

 

 

 

 

Renzo Cimberio, 1958.

10. november 1958
Giacomos sønn Renzo begynte å jobbe i selskapet: Først hadde han praksis i ett år i de ulike avdelingene i selskapet, så assisterte han faren Giacomo som leder av selskapet med oppfølging av eksportsalg.

Januar 1960
Arbeidsstokken økte til over 50 ansatte. Produksjonskapasiteten til Cimberios støperi for bronse ble etterhvert ute av stand til å imøtekomme forespørselen, til tross for alle iverksatte forbedringer.

 

 

September 1960

Produksjonslokale, 1960.


Leting etter messing-smelteverk for sluseventiler startet samtidig med relevante tester for å erstatte bronsestøpingen. Cimberio fikk en utmerket forståelse med den valgte leverandøren, og de jobbet sammen for å oppnå en holdbar kvalitetsstøp, ettersom en konkurrent hadde gjort negative erfaringer. Med et utmerket støpt materiale for sluseventilhus kunne forespørselen møtes, og den økte snart siden produktet nå var trygt og av utmerket kvalitet.

 

 

 

 

 

 

Maskiner tas i bruk, 1961.

1961
Nye henvendelser forårsaket en ny utfordring, da produksjonskapasiteten igjen ikke var stor nok til å møte etterspørselen. Dette ble løst ved kjøp og bruk av overføringsmaskiner, som nylig hadde kommet på markedet, og Cimberio var blant de første som tok disse i bruk. Den nye teknologien til «Gnutti» overføringsmaskiner tillot Cimberio å bearbeide sluseventilkroppen til hver detalj på 8 sekunder. Dette erstattet på kort tid den manuelle bearbeidingsprosessen til dreiebenk og raske «Bresciane» -maskiner.

27. desember 1963
Giacomo Cimberio ble tildelt utmerkelsen «Offiser» av Italias president Hr. Segni. Tidligere ble han den 2. juni 1954 tildelt utmerkelsen «Ridder» av president Mr. Einaudi, for spesiell fortjeneste i tjenester for industrien. Disse utmerkelsene belønnet Giacomo Cimberios entreprenørskap, for et betydelig bidrag til arbeidsplasser i nærområdet, noe som reduserte arbeidsemigrasjonen. Cimberios åpenhet for eksport ga også et verdifullt bidrag til den italienske handelsbalansen.

 

 

 

 

Messestand, ISH Frankfurt, 1965.

Mars 1965
De første eksportkontaktene bekreftet at «Cim» -produktene var av god kvalitet og med konkurransedyktige priser sammenlignet med ventilprodusentene i Frankrike og Tyskland. Produksjonskapasiteten økte takket være de store investeringene som ble gjort – og fortsatt gjøres – i maskineri med ny teknologi, og dette gjorde at Cimberio kunne levere produkter av høy kvalitet. Dette året bestemte selskapet seg – med skrekkblandet fryd – for å delta på Frankfurt-utstillingen. Motet til å eksponere sine produkter i den viktigste europeiske industriutstillingen ble godt belønnet og var svært vellykket. Resultatet overgikk Cimberios høye forventninger og markerte begynnelsen på eksporten til det europeiske markedet.

 

 

 

 

Ny teknologi.

1966
Cimberios fabrikkarealer var igjen blitt for små, og de bestemte seg for å bygge en ny bygning på 3.000 m2 , samt endre produksjonsprosessen. I den opprinnelige bygningen kontorer, pakking/transport og støperi beholdt. I den nye bygningen ble montering, emballasjeproduksjon, freseavdeling og varemottak plassert. De to bygningene ble delt av Torchio-gaten i landsbyen San Maurizio d’Opaglio. For å organisere levering av ferdigprodukt fra montasje- og emballasjeavdelingene, bygde Cimberio en tunnel under Torchio-gaten med et vakuumtransportsystem for ferdige produkter.

 

 

 

CIM 160

April 1967
Med de gode resultatene fra Frankfurt-utstillingen i 1965, anså Cimberio det viktig å delta på den neste utgaven i 1967. Cimberio-navnet, «Cim» -produkter og seriøsiteten i selskapet ble nå verdsatt over hele Europa. Cimberio ble spurt av en stor tysk distributør om å designe et produkt som kunne erstatte den tradisjonelle gjengede koblingen for tilkobling til pumpe og sirkulasjonsenheter i vann- og varmesystemer. Cimberio designet, planla og produserte for denne kunden en ny type sluseventil for pumpetilkobling, som koblet rørene til manifoldene direkte, gjennom pumpens mutter, med eliminering av gjenget skjøt. Dette systemet skapte stor etterspørsel, for det sparte tid ved installasjon, hadde en konkurransedyktig pris og det var lett å erstatte pumpen eller sirkulatoren: man trengte bare å løsne forbindelsesmutteren.

 

 

CIM 95 og 95A

1968
I Sør-Italia og i ørkenområdene rundt Middelhavet blomstret landbruket med påfølgende vanningsbehov. Etterspørselen for filtrering med bunnventilen Cim 95 og Cim 95A økte. Cimberio fikk utfordringer med å møte etterspørselen, for arbeidsprosessen for det vertikale kuttet i filtreringsfoten, som trengs for gjennomstrømmingen, var lang og dyr. «Nødvendighet er oppfinnelsens mor» og da designet og patenterte Cimberio en filterfot med horisontale kutt, laget direkte under støpeprosessen. Denne innovasjonen gjorde det mulig å tredoble produksjonen – med kostnadsbesparelse.

 

 

 

 

Fresemaskin med egendesignet matesystem.

 

1969
Sluseventilene i størrelser fra 1/2″ opptil 2″ ble alle maskinert av overføringsmaskiner, og Cimberios produksjon for disse størrelsene var nå 20.000 stk. daglig. Hver overføringsmaskin hadde en operatør som lastet og losset sluseventilhuset direkte i klemmene på rotasjonsbordet. Cimberios teknikere designet og laget matere som lastet og losset sluseventilene automatisk. For å få konstant lasting utformet Cimberio små kanaler hvor sluseventilhuset kunne rulle gjennom til lasteren. Alle overføringsmaskiner var utstyrt med kanaler og lastere, med fordelen av å ha en operatør på to maskiner.  Denne nye produksjonsteknologien forbedret arbeidsforholdene og produktiviteten med kostnads-besparelser. Arbeidstid for et sluseventilhus ble redusert til 3 sekunder.

Mai 1970
Renzo Cimberio forhandler fram selskapets største ordre til dags dato på 100 000 3” sluseventiler og 30 000 3” bunnventiler.
På grunn av det eksepsjonelle antallet designer Cimberio selv en egen fresemaskin, samt en halvautomatisk monteringsmaskin, slik at
leveringstiden på 1 år kan innfris.

Fabrikkens kontorlokaler utvides og moderniseres.

 

 

 

CIM 10, forside 1971.

7. desember 1970
Giacomo Cimberio utnevnes til «Kommandør» av Italias president Guiseppe Saragat, for spesiell fortjeneste i tjeneste for italiensk industri.

Februar 1971
Cimberio er blant de første som starter produksjon av kuleventiler.

Kuleventilene ble født i USA og ble installert i ubåten «USS Nautilus», den første kjernefysiske militære ubåt i verden. Ventilene ble installert som erstatning for den tradisjonelle sluse- eller seteventilen, for raskere håndtering. «Nautilus» ble lansert i 1954 og gjorde i 1957 den første reisen under den arktiske iskappen, og er i 1958 den første ubåten som krysser under nordpolen. I 1979 ble den pensjonert fra tjeneste og den ble plassert i U.S. Navy Submarine Force Museum, hvor den fortsatt befinner seg. Denne nyheten ankommer Europa etter noen år.

Cimberio S.p.A. er blant de første produsentene av denne nye og revolusjonerende kuleventilen, som tillater en ¼ omdreining og en perfekt tetthet med kulerotasjon på PTFE-pakninger. På dette tidspunktet kunne ingen forutse denne kuleventilens utvikling, til å være den mest solgte ventilen i verden i dag. Den første kuleventilen som Cimberio produserte var Cim 10 og den produseres den dag i dag.

April 1972
Cimberio starter eksport til det norske markedet i samarbeid med A. H. Andersen & Co., som også stod for distribusjonen.

 

 

CIM 11, forside 976.

13. mai 1972
Cimberio S.p.A. tildeles den europeiske utmerkelsen Golden Mercury, en kvalitetspris for europeiske selskaper, for å gjenopprette tillit til og konkurransedyktig ånd i det italienske økonomiske og produktive systemet etter andre verdenskrig. Følgelig var denne prisen en pris som forbedret evnen og engasjementet til menn, kvinner og selskaper som bidro til å skape identiteten til en nasjon. Det ble tildelt selskaper som anerkjennelse av kreativ vilje, initiativrikdom og handelsånd.

September 1972
Produksjonen av Cim seteventiler begynner å bli kjent også i USA, hvortil Cimberio leverer gjennom noen italienske eksportselskaper. I mars 1972 deltar Cimberio på «Mostra Convegno» -utstillingen i Milano, og blir kontaktet av to selgere i et viktig USA-selskap. De foreslår et samarbeid med etableringen av et distribusjonsnett for Cimberio-produkter i USA. Etter å ha vurdert den potensielle partnerens alvor og evner, kan ikke Cimberio ignorere denne muligheten, og i september blir CimValve – Worchester – Massachusetts etablert.

 

 

 

 

 

CIM 11 kuleventiler, 1976.

1. November 1973
Giacomo Cimberio, grunnlegger av selskapet, dør 69 år gammel. Hans sønn Renzo overtar bedriftsledelsen. Cimberio S.p.A. blir aksjeselskap 1. desember 1973, og beholder navnet på grunnleggeren «Cav.Uff.Giacomo Cimberio S.p.A.». Renzo Cimberio blir president og administrerende direktør og selskapets oppdrag er fortsatt å levere høyeste kvalitet. Ettersom Cimberio-ventiler bidrar til livskvaliteten til millioner av mennesker, blir kundene og leverandørene forsikret om at Cimberio ikke skal flytte og at produksjonen skal være utelukkende «Made In Italy».


1976

Etterspørselen etter kuleventiler øker enormt. Alle markedene krever en ny kuleventil med samme kvalitet på Cim 10, men med mer konkurransedyktige priser. Cimberio designer da en ny modell av høyeste kvalitet til konkurransedyktige priser, èn ventil som kan brukes enten på væske eller gass. Den nye modellen heter Cim 11, Cim 12 og Cim 312 og er sertifisert både for gass og væsker av de største europeiske standardinstituttene.


Januar 1977

Cimberio signerer en stor og viktig ordre på Cim 12 kuleventiler med regjeringen i canadiske distriktene Quebec og Ontario.

 

 

 

CIM 70BS med BSI Kitemark.

31. mars 1977
Det engelske markedet, inkludert samveldelandene, etterspør en sluseventil som oppfyller kravene i BS 5154: 1974 Standard og er godkjent av British Standard Institution. Cimberio kan ikke ignorere slike henvendelser, siden dette gir mulighet til å selge sluseventiler til vannverk og statlige boliger, som bare bruker BSI-sertifiserte materialer. Cimberio bestemmer seg for å utforme sluseventilen CIM 70/BS fra 1/2″ til 3″ og sender den til BSI for å få godkjenningen. Den 31. mars 1977 får Cimberio godkjenning og Kitemark Licence Nr. 6254 og tillatelse til å bruke instituttets merke.


20. oktober 1977
Cimberio feirer 20-års jubileum med en stor gallamiddag på restaurant «La Bussola» i hjembyen Orta San Giulio. Tilstede er alle italienske agenter, samt deres kolleger fra stadig flere av verdens land. 6 av disse har arbeidet for Cimberio siden begynnelsen i 1957.

 

 

 

 

 

 

CIM 34 kuletappekran.

15. mars 1978
Cimberio prosjekterer, produserer og patenterer en kuletappekran med slangestuss, kalt Rubistar Cim 34. Denne ventiltypen kombinerer fordelene med en kuleventil og en tappekran. Det beste beviset på den tekniske relevansen til denne ventilen er det faktum at den i dag er den mest etterlignede kuletappekranen i verden.

I dag, 41 år senere, produserer Cimberio 1 million Cim 34 årlig, på grunn av etterspørsel i alle verdens markeder.


April 1980

Det franske togselskapet Alsthom Atlantique (Frankrike) velger Cim 202 kuleventiler for å åpne/lukke dørene til sine TGV-tog (Tog Grande Vitesse).

 

Cimberio S.p.A. Berzonno, før og etter utbygging, 1980.

Mai 1980
Bygging av nye produksjonslokaler starter. Første del er på 1500 m­².
I dag har denne avdelingen et areal på 25000 m² og all utfresing foregår her.


Januar 1982
CIM 10G kuleventil godkjennes for bruk på gass av DIN DVGW – reg. nr. 8101 og 443.


Oktober 1983
Cimberio starter produksjon av kuleventiler med elektrisk aktuator som hovedsaklig brukes som soneventiler for regulering og kontroll av varmeinstallasjoner. Disse lagerføres i Norge i dag under navnene CIM 602 og CIM 702.

 

 

 

CIM 610, 612, 614 – Ballstar, 1984.

1984
De skandinaviske markedene etterspør en saktelukkende kuleventil. Cimberio konstruerer og patenterer «BALLSTAR» – Kuleventil med gir – Cim 610 – 612 – 614. Åpnings-/lukkemanøvrer av «Ballstar» er progressiv, med en 360° håndtakrotasjon. Dette systemet løser problemet med tilbakeslag i hurtig lukkende ventiler, som er ganske vanlig i ventiler med ¼ svinghåndtak. Disse ventilene er forgjengerne til dagens CIM 612CR kuleventil med gir.

1985
Ulike markeder etterspør en kuleventil med integrert sil. Cimberio utvikler og patenterer «FILTRASFERA» fullborret kuleventil med sil – Cim 620 – som gjør det mulig å filtrere væsker, enten ved innløp og utløp, ved å justere filterposisjonen. CIM 620 lagerføres i dag, men har fått en moderne etterfølger i CIM 622/6622 CRNL – også kjent som ‘trippelventilen’.

5. september 1987
Cimberio S.p.A. mottar stadig positive tilbakemeldinger fra markedene, omsetningen øker, det investeres i nye maskiner for å holde tritt med den nye teknologien og antall ansatte øker. 1987 markerer 30-årsjubileet for Cimberio og for å huske disse øyeblikkene med ekspansjon og engasjement og at det ikke er noen fremtid uten minner, bestemmer Cimberio seg for å feire 30 års virksomhet.

 

 

 

 

Renzo (t.h.) og Roberto Cimberio, 1988.

Feiringen skjer på motorfartøyet «Il Piemonte» med et cruise i Maggiore-sjøen. 130 venner deltar i denne hendelsen,  blant dem finansminister
Hr. Emilio Colombo, som tjenestegjorde i den italienske regjeringen som statssekretær, utenriksminister, statsminister og president for Europa-parlamentet. Ved mottakelsen av minister Colombo minnes Renzo Cimberio at Colombo i lang tid under det fantastiske 1960-tallet var minister for statskassen og at han var i stand til å skape betingelsene for det økonomiske miraklet som gjorde at Italia ble regnet blant verdens første industrielle stormakter, og Cimberio tilhørte den økonomiske tiden. Italia og Cimberio vokste raskt, og Renzo Cimberio takker minister Colombo for hans tilstedeværelse som betydde at Italias industri fikk oppmerksomhet og respekt.

1988
Roberto Cimberio – 3. generasjon – begynner sitt arbeide i selskapet. Første oppgave er BS EN ISO 9002-sertifisering for Cimberio.
I dag er Roberto selskapets CEO.

Januar 1989
Oppgangen fortsetter og i januar oppnår Cimberio S.p.A. ISO 9002-1987 sertifisering hos British Standard Institute – BSI.
Siden dette har Cimberio S.p.A. oppnådd – som første selskap i verden –
PASS 99 integrert sertifisering:

 

Renzo Cimberio, 1990.

ISO 9001 – Kvalitet, ISO 14001 – Miljø, ISO 50001 – Energi, SA 8000 – Bærekraft, OHSS 18001 – Helse og sikkerhet

1990
Cim kuleventiler utfører viktige funksjoner daglig: de åpner, lukker, begrenser, justerer, kontrollerer væskestrømmene. For å sikre og garantere en perfekt drift av ventilene sine, anser Cimberio det uunnværlig å ha kvalitetsstandarden gjennom internasjonale sertifiseringer, som ikke bare refererer til produktet men til organisasjonen som helhet. De internasjonale sertifiseringene bidrar til å oppnå kvalitetsstandarden gjennom kvalitetssikring av selskapet. Selv om Cimberio S.p.a. ble sertifisert som «Registrered Firm» av BSI allerede den 26. februar 1990, oppnår selskapet en ny sertifisering ISO 9002/1987 utstedt av I.C.I.M. (Industrial Certification Institute for Mechanic). På utstillingen «Mostra Convegno» i mars 1990 overleverer I.C.I.M. de første sertifikatene til italienske firmaer i termo-hydro-sanitærfeltet og Cimberio mottar sertifikat nr.2. Den italienske grossistforeningen “Angaisa” vier 27. juni 1990 forsiden av magasinet “Blu & Rosso” til Renzo Cimberio med tittelen “Kongen av ventiler”. Dette på grunn av det direkte forholdet, dialogen og utvekslingen av informasjon som Cimberio har med grossister, tekniske kontorer og rørleggere, og artikkelen fremhever Cimberios besluttsomhet i prinsippet om «kvalitet» satt av Giacomo Cimberio, og videreført av sønnen Renzo og hans barnebarn Roberto.

 

 

 

 

1991
Etterspørselen etter kuleventiler øker, som erstatning for tradisjonelle ventiler til vannverk og tilkobling av vannmålere. Dermed lanseres CIM 204 og 205. Cimberio er det første selskapet som lanserer en kuleventil med svivelmutter, som muliggjør direkte installasjon på vannmåler. Svivelmutteren oppnår stor suksess, på grunn av rask installasjon på vannmålere, med eliminering av mutter- og slangeforbindelse, tilkobling vannmåler/ventil, og forenklet utskifting av vannmåler eller ventiler.

Samme år etableres CIM Norge AS, etter 19 år med distribusjons-samarbeid med ulike norske aktører. Sture Ombler blir daglig leder i 1997
og får raskt følge av bl. a. Per Erik Raasok, som i dag er adm. dir. i CIMBERIO AS.

1992
Cimberio S.p.A. etablerer distribusjonslager i Balerna i Sveits, CIM VALVE S.A.

Mai 1993
Cimberio designer, patenterer og presenterer den teleskopiske unionen
“FURBO” eller “CIM JOINT” Cim 341. Den teleskopiske unionen har to fordeler: den fungerer som en ekspansjonsunion og forenkler reparasjon eller utskifting av komponenter installert på rør med lekkasjer eller brudd. Etter noen måneder blir den teleskopiske ekspansjonsunionen satt inn i kuleventilen Cim 203. Dette gjør det lettere å installere ventiler på vannmålere plassert inne i brønner, som ofte ble plassert under jorden.

1994
Cimberio er det første selskapet som lanserer en kuleventilserie for vannverk , rett og vinklet, egnet for polyetylenrør – Cim 280 – Cim 283 – Cim 284. Disse leveres etterhvert også med tilbakeslagsventil. Ventilene markedsføres mot de viktigste europeiske og søramerikanske selskapene for drikkevannsforsyning, og mottar gode tilbakemeldinger.

1997
I september leverer Cimberio et anbud på 700.000 kuleventiler som skal installeres på vannmålere for drikkevannsdistribusjon i bolighus i Lima, Peru, med finansiering av Verdensbanken. De forespurte kuleventilene har de samme egenskapene som Cim 203 – 303.
Cimberio har da en fordel sammenlignet med sine konkurrenter, for ventilene ble designet i 1991, produksjonen er allerede i gang, og Cimberio leverer allerede da til forskjellige selskaper som distribuerer drikkevann i Europa. I desember kommer ordren på 700 000 stk.

1998
Cimberio designer, patenterer og produserer  Cimpress-ventiler – kuleventiler med press-ender. Første modell er Cim 220. CIMPRESS-ventilene er designet for tilkobling med kaldpressede kobberrør og rustfrie stålrør. I løpet av 2012  blir loven AB1953 iverksatt i USA, og den forbyr bruk av produkter til drikkevannsdistribusjon som har et blyinnhold i prosentvis høyere enn 0,25%. Cimberio bytter da ut Cim 220, med en ny modell Cim 1220CRNL (Corrosion Resistant No Lead) laget av kobberlegering CW511L. Denne legeringen har en blyprosent på 0,20%, derfor kalles den vanligvis blyfri og den har også høyere motstands mot korrosjon, desinkifisering og stressbrudd. I USA har pressventilene i dag stor etterspørsel, de har erstattet mange typer gjengede ventiler og er produsert fra 1/2 «mm 15,75 kobberrør til 4» mm.104.775 kobberrør.

Cimberio AS lagerfører – foruten standard pressventiler – et økende utvalg CRNL pressventiler, samtlige modeller tilgjengelige på bestilling.

.

1999

Roberto Cimberio starter studier og planlegging av innreguleringsventiler etter enorm økning i forespørsler, ettersom nye teknologier krever ventiler med funksjon for avskjæring og regulering av væske. Ved hjelp av BSRIA produseres den første Cim 727, med låsbar hendel for minnefunksjon. Etter noen måneder starter produksjonen av den første innreguleringsventilen med kalibrert/fast åpning – Cim 747. Kalibrert/fast åpning i en ventil garanterer en nøyaktig og konsistent strømmingsmåling, på grunn av at turbulensen er eliminert. Dette gir en ± 5% feilmargin, uansett ventilinnstilling. I dag har Cimberio et komplett utvalg av balanseventiler og er i stand til å konkurrere med de historiske produsentene. Balanseventilene og «Cimpress» trykkpassende kuleventiler finnes i varme- og kjølesystemer i Det hvite hus og Pentagon i Washington, børsen i London og mange hoteller og boligbygg over hele verden.


Cimberio AS lagerfører et komplett utvalg innreguleringsventiler og software!

 

 

 

 

 

Basketball
Cimberio starter en lang assosiasjon med lokale basketballag. Først Borgomanero, som går fra kategori C helt opp til kategori A2, deretter Novara (tre sesonger i A2). I 2007 tar Cimberio det store spranget ved å knytte merkevaren til Varese Basketball, et av de mest historiske og mestvinnende lagene i europeisk basketball, som spiller i italiensk toppserie. Binomial Cimberio – Varese Basketball – laget med 10 seriemesterskap, 5 mestercuper, 3 interkontinentale cuper, 2 cupvinnercuper, 4 italienske cuper, 1 italiensk supercup i sin lange og strålende historie. Cimberios engasjement sammen med Varese Basketball kommer til uttrykk av vår lidenskap.

 

 

Vi er også hovedsponsor for Cimberio Varese Wheelchair Basketball som spiller i kategori A. Vi er stolte av denne sponsingen, for det er en kilde til berikelse for oss og vi er stolte av å se at mange funksjonshemmede ungdommer kommer på treningsstudio å spille basketball. Rullestolbundne mennesker, som i utgangspunktet ikke trodde det var mulig å drive sport, får nå en unik opplevelse. Fremdeles i 2019 markeres Cimberios navn på trøyene til de to lagene.

 

 

2001

Cimberio starter produksjonen av “Cimfire Safe” kuleventiler for gass med termisk motstand.

Ventilene CIM 800FP – 801FP e 802FP er i samsvar med EN 331 og EN1775 og de er egnet til termisk motstand med en temperatur opp til
650 °C i 30 minutter. De er sertifisert DIN-DVGW og egnet til ARGB-tester.

Cim 12TAS-ventilen er produsert i henhold til europeisk standard EN 331, mens den termiske sikkerhetsenheten er produsert i samsvar med
DIN 3586 Standard. Disse kuleventilene er egnet for lavtrykksgass og til husholdningsbruk.

Cim 12TAS-ventilen kombinerer funksjonene til en gasskuleventil og funksjonene til en sikkerhetstermisk TAS-enhet til ett produkt. Denne enheten aktiveres automatisk i tilfelle brann når temperaturen når 100 ° C, og forhindrer gasslekkasje i 60 minutter ved en temperatur på 950 °C.

2002

Cimberio lanserer kuleventilene «CIMPLUS» Cim 2150 – 2153, for enten loddrett eller horisontal tapping. Kuleventilene «CIMPLUS» er en enkel, rask, sikker og kostnadseffektiv løsning til varmtvannsrør i begge retninger uten behov for å kutte av vannforsyning til linjekoblede sluttbrukere. «Cimplus» -ventilene finner et stort marked i Frankrike og
Afrika.


2003

Cimberio åpner salgs- og distribusjonsavdeling i Malvern Chester/PA (U.S.A.).

CIM 34/1 lanseres, med en antifrost-løsning som forhindrer vann fra å fanges hermetisk inne i ventilen. Dermed kan ikke ventilen frostsprenges.

CIM 125 – IDEACIM – lanseres. Dette er en kuleventil hvor alle delene enkelt kan fjernes og skiftes ut ved behov.

 

2005

Cim 787 og 788 Balanseventil med variabel åpning. Disse ventilene tillater strømmingsmåling gjennom trykkportene,
og de har mekanisk minne for forhåndsinnstillingen. Cim 788-ventiler er forhåndsinnstillbare og kan utstyres med
aktuatorer med M30x1,5-tilkobling. Innstillingen av ventiler Cim 787 og 788 med variabel åpningsendring i henhold
til åpningsdimensjonen, følgelig er en KVs-verdi nødvendig for hver innstilling, og strømmingsmåling kan endre seg
opp til ± 12% med lukket ventil.

Cimberio AS filial Sverige etableres, salgs- og distribusjonslager ligger i Malmö.

 

 

 

 

2006

Cimberio patenterer og produserer forskjellige typer kuleventiler for gass med bindepunkt, i henhold til UNI 7129-2008- standarden.
Disse ventilene kan leveres med standard betjeningshåndtak og med nøkkelkontrollsikkerhet – manipulasjonssikkert håndtak. Cim 110G – 111G – 112G – 120G – 121G – 12GLD. Alle ventiler er
godkjent for gass av DIN-DVGW.

2007

7. januar markerte 50-årsjubileet for Cimberio S.p.A. Company, og dette arrangementet ble feiret 25.-26. Og 27. mai.
180 gjester deltok på feiringen, kunder, agenter og distributører fra 5 kontinenter.

Cimberio lanserer Monolink Cim 731 monteringssats for varme-/kjølebafler. Cimberio Monolink er et innovativt og ultra-kompakt ventilarrangement som minimerer tiden og plassen som kreves for å koble systemterminalenheter til et distribusjonsrør. Alle komponentene som er
nødvendige
for å skylle og ta i bruk systemet, kan kombineres i en enkelt enhet
som passer i de tetteste hjørnene.

 

Kuleventiler CIMDROP CIM 250 – 260 – 270 (UFR). UFR-enheten er enkel og intelligent: installert på vannmålerlinjen ved siden av vannmåleren, samler ventilen mikroskopiske vannmengder til et volum som kan måles med vannmåleren. Drypp utgjør tapte inntekter for vannselskapet fra 5 til 10% av det totale vannet som leveres, avhengig av hvilken type vannmåler som er installert. Tapet av fortjeneste som følge av unøyaktig måling kan føre til svært store økonomiske tap fordi den upålagte strømningen generelt belastes de høyeste gebyrene.

 

 

 

2008

Cim 767 Differansetrykk reguleringsventil (DPCV)

Disse ventilene er designet for automatisk balansering av både oppvarming (LPHW) og kjøling. Cim 767 ventiler gjør det mulig å stille inn og holde et differansetrykk Δp i en derivat av kretsen der terminalene er installert, for eksempel viftespoler eller radiatorer.

Cim 790 Automatisk innregueringsventil
Disse ventilene er designet for automatisk innregulering av både oppvarming og kjøling. Innreguleringen oppnås gjennom patroner som sikrer konstant strømmingshastighet. Cim 790 ventiler kan brukes i installasjon med konstant eller variabel strømmingshastighet og garanterer at den påkrevde strømmingshastigheten ikke overskrides.

Cim 776 Trykk uavhengig reguleringsbalanseventil (PICV)
Disse ventilene er designet for automatisk balansering av både oppvarming (LPHW) og kjøling, og lar dem justere automatisk, kontrollere og modulere terminalkretsene der de er installert. På denne måten blir disse kretsene uavhengige hydraulisk fra trykktrykkvariasjoner i systemet. Cim 776 ventiler er forhåndsinnstillbare og kan utstyres med aktuatorer.

 

2009

Solcelleanlegg i San Maurizio
Cimberio må erstatte taket av asbest sementfiber til San Maurizio-anlegget. Taket blir erstattet av et solcelleanlegg, slik reduseres både energikostnadene og miljøbelastningen. Installasjonen har en effekt som tilsvarer 193,38 KW, og ble satt i drift 30.12.2009. Fram til 31.12.2018 produserte anlegget 2.009.628 KW/h med en reduksjon i CO2-utslipp på 1067 tonn.

Cim 771 –Elektronisk reguleringsventil for differensialtrykk

Cim 771 er nå tilgjengelig, og denne ventilen er designet for automatisk balansering av varme- og kjøleanlegg uansett trykkendring. Den spesielle konstruksjonen gjør Cim 771 i stand til å utføre disse to funksjonene:

Regulering: valg av differansetrykk som kreves for prosjektet, innenfor driftsområdet.
Kontroll: Opprettholdelse av prosjektets differensialtrykk, uavhengig av trykkvariasjoner forårsaket av belastningsvariasjoner i systemet.

2010

I mange land krever drikkevannsleverandørene en manipuleringssikker enhet for kuleventiler installert på vannmålere. Cimberio designer og patenterer en hendel som stenger av håndtaket i lukket stilling, for å unngå at manipulering av åpningen utføres av brukerne. Alle kuleventiler i serie Cim 12 og Cim 14 kan utstyres med sabotasjesikre enheten F21.

2011

12. mai etableres CIMBERIO LLC i Moskva. Denne filialen har salgskontorer og lager med Cimberio-produkter, spesielt innreguleringsventiler som nå er svært etterspurt i Russland.

2. juli oppnår Cimberio S.p.A. ISO 50001-sertifisering av BSI, for styring av energi med reduksjon i forbruk. Energiforbedringen gir raskt fordeler ved å maksimere bruken av energiressursene og forbedre energikostnadene og forbruket. Tidligere har Cimberio oppnådd BSI-sertifikater i henhold til ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – SA 8000 – PAS 99.

2012
Fotovoltaisk system i Berzonno
Med tanke på suksessen til systemet på San Maurizio-anlegget, bestemmer Cimberio derfor å fortsette på lignende måte med Berzonno-anlegget, som også trengte at taket ble erstattet. Opprettelsen av det andre systemet innebar noen få problemer relatert til det faktum at anlegget ligger på en høyde der det er en tidlig skygge av solen. Cimberio bestemte derfor for å gå videre med et større format enn det forrige, og kombinere to forskjellige teknologier: den ene delen av systemet var laget av kadmium tellurid (som gir høyere effektivitet med mindre direkte sollys) og den andre, for de mer utsatte del, var laget av polykrystallinsk. Installasjonen har en effekt på 416,25 KW og ble satt i drift 25.08.2012. Fram til 31.12.2018 produserte denne installasjonen energi for 1.679.813 KW/h med en reduksjon i CO2-utslipp på 892 tonn.

 

2013

Cim 717 Trykkuavhengig reguleringsventil (PICV) PATENTERT
Cim 717-ventiler er egnet for både oppvarming (LPHW) og kjøling, og de gir automatisk justering, kontroll og modulering av terminalkretsene der de er installert. På denne måten blir disse kretsene uavhengige hydraulisk fra trykkvariasjoner i systemet. Cim 717 ventiler er forhåndsinnstillbare og kan utstyres med aktuatorer.

Cimberio S.p.A. er hovedsakelig fokusert på utvikling av standarder og forskrifter for materialer brukt med drikkevann, som blir stadig strengere med hensyn til kvalitetskravene til kobberlegeringer, spesielt med tanke på prosentandelen og frigjøring av bly. For å oppfylle de internasjonale standardene eller til og med for å overgå utviklingen, har Cimberio S.p.A. laget og presentert en ny serie kuleventiler som oppfyller de nye kravene, ved å gjøre teknologi til økologi. Vi bruker messinglegeringen ADZ CW511L med en blyprosent på 0,20% og høy motstand mot avsinking og korrosjonsbrudd.

2014

Cimberio starter produksjon av 2002 og 2102 kuleventiler (rett og vinkeltype) med en anti-forurensnng tilbakeslagsventil med avløp og kontrollpunkt.

2015

Cim 860 Kuleventil med full bore med ISO 5211-flens for pneumatiske eller elektriske aktuatorer
Cim 860 kuleventiler kan brukes i mange typer systemer og i industrielle applikasjoner med pneumatiske eller elektriske aktuatorer.

Cim 690 modulerende kuleventil brukes ved installasjon der modulering av strømmingshastighet i en kretsterminal er nødvendig. Aktuatoren styres av et modulasjonssignal DC 0-10v (fabrikkstandard). Aktuatorposisjonen avhenger av styresignalet. Ved hjelp av dipswitcher innebygd i aktuatoren er det mulig å velge styresignal mellom spenning (V) og strøm (A), rotasjonsretning, rekkevidde, signaloppløsning og åpningskurve.

Cim 870 kuleventil med lavt åpningsmoment og pneumatisk aktuator – enkeltvirkende og dobbeltvirkende.

Cim 671 6-veis kuleventil med aktuator.

2016

På forespørsel fra Cimberio AS produseres Cim 622/Cim 6622
«Triplex» kuleventil med filter og tilbakeslagsventil i monoblokk i blyfri messing.
Triplex SINTEF-godkjennes og er i dag et ofte brukt produkt som hovedstoppekran som innfrir NS-EN 1717 kat. 2/EA samt kommunale vann- og avløpsvilkår.

Cim 134 «Duplex» kuletappekran med slangestuss og ekstra tilkobling.

2017

Cimberio S.p.A. feirer 60-år med engasjement, lidenskap, kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og innovasjon.

Cim 746 kompakt innreguleringsventil med kalibrert åpning.
Cim 786OT innreguleringsventil med variabel åpning.

2018

Bygging av nytt helautomatisk lager på 1600 m2 og 14 meters høyde starter i Mai 2018. Med 14400 lagerlokasjoner, 5 laserstyrte førerløse LGV-roboter og skreddersydd MES software frigjøres plass til flere produksjonsenheter og både produksjon og lagring effektiviseres betydelig. Industriell automasjon av ypperste klasse.

Cim 718, Cim 787DP og 718L/787DP differansetrykk kontrollventiler

Cim 778 Termostatisk sirkulasjonsventil med anti-Legionella funksjon.

2021

Cimberio AS kjøper Industriveien 15 på Skytta Industriområde og ruster seg med det for videre vekst og nye produkter.