Vår historie, fra 1957 til 1999.

Publisert mars 27, 2019

Giacomo Cimberio, 1957.

 

Selskapet Cimberio baserer sin virksomhet på prinsipper og verdier som er uttrykket for et langvarig merkenavn synonymt med kvalitet, innovasjon og åpenhet for endring. Viljen til å fornye og innovere, evnen til å møte kundenes behov på beste måte, oppmerksomhet på muligheter som tilbys av markedet og til nye henvendelser:  Alt dette har alltid vært i fokus for oppmerksomhet og engasjement hos Cimberio Company.

La oss gå gjennom de 62 årene for å lære historien om Cav.Uff. Giacomo Cimberio S.p.A.

 

 

 

Første prisliste, 1957.

1957

Giacomo Cimberio (23), grunnla selskapet «F.lli Fortis – Cimberio og Gioria» (1927-1956) sammen med tre venner som jobbet ved en av de første ventilfabrikkene i området. Giacomo var salgs- og støperisjef. Etter 30 år med partnerskap så og forsto Giacomo den økonomiske oppgangstiden som var i ferd med å overvelde Italia. Landet var i ferd med å reise seg etter krigens ødeleggelser, og Giacomo realiserte sitt livs mål: Sitt eget selskap.

 

7. januar startet Giacomo Cimberio firmaet «Cav. Giacomo Cimberio» og produksjonen begynte med bare en håndfull arbeidere og noen tradisjonelle maskiner, men fast bestemte på å lykkes. Takket være 30 års erfaring som selger forsto Giacomo at produksjonen av anonyme ventiler – som alle italienske produsenter og delvis europeiske gjorde det – var ulogisk, for produktene hadde da ikke et varemerke og ingen verdi. Derfor bestemte han seg for å sette «Cim»-merket på sine produkter, etter å ha registrert varemerket. Fra starten ble ventilene med «Cim»-merket anerkjent som et kvalitetsprodukt, et symbol på innovasjon og åpenhet for endring, noe som la grunnlaget for suksessen til selskapet Cimberio.

 

 

 

 

 

Renzo Cimberio, 1958.

10. november 1958
Giacomos sønn Renzo begynte å jobbe i selskapet: Først hadde han praksis i ett år i de ulike avdelingene i selskapet, så assisterte han faren Giacomo som leder av selskapet med oppfølging av eksportsalg.

Januar 1960
Arbeidsstokken økte til over 50 ansatte. Produksjonskapasiteten til Cimberios støperi for bronse ble etterhvert ute av stand til å imøtekomme forespørselen, til tross for alle iverksatte forbedringer.

 

 

September 1960

Produksjonslokale, 1960.


Leting etter messing-smelteverk for sluseventiler startet samtidig med relevante tester for å erstatte bronsestøpingen. Cimberio fikk en utmerket forståelse med den valgte leverandøren, og de jobbet sammen for å oppnå en holdbar kvalitetsstøp, ettersom en konkurrent hadde gjort negative erfaringer. Med et utmerket støpt materiale for sluseventilhus kunne forespørselen møtes, og den økte snart siden produktet nå var trygt og av utmerket kvalitet.

 

 

 

 

 

 

Maskiner tas i bruk, 1961.

1961
Nye henvendelser forårsaket en ny utfordring, da produksjonskapasiteten igjen ikke var stor nok til å møte etterspørselen. Dette ble løst ved kjøp og bruk av overføringsmaskiner, som nylig hadde kommet på markedet, og Cimberio var blant de første som tok disse i bruk. Den nye teknologien til «Gnutti» overføringsmaskiner tillot Cimberio å bearbeide sluseventilkroppen til hver detalj på 8 sekunder. Dette erstattet på kort tid den manuelle bearbeidingsprosessen til dreiebenk og raske «Bresciane» -maskiner.

27. desember 1963
Giacomo Cimberio ble tildelt utmerkelsen «Offiser» av Italias president Hr. Segni. Tidligere ble han den 2. juni 1954 tildelt utmerkelsen «Ridder» av president Mr. Einaudi, for spesiell fortjeneste i tjenester for industrien. Disse utmerkelsene belønnet Giacomo Cimberios entreprenørskap, for et betydelig bidrag til arbeidsplasser i nærområdet, noe som reduserte arbeidsemigrasjonen. Cimberios åpenhet for eksport ga også et verdifullt bidrag til den italienske handelsbalansen.

 

 

 

 

Messestand, ISH Frankfurt, 1965.

Mars 1965
De første eksportkontaktene bekreftet at «Cim» -produktene var av god kvalitet og med konkurransedyktige priser sammenlignet med ventilprodusentene i Frankrike og Tyskland. Produksjonskapasiteten økte takket være de store investeringene som ble gjort – og fortsatt gjøres – i maskineri med ny teknologi, og dette gjorde at Cimberio kunne levere produkter av høy kvalitet. Dette året bestemte selskapet seg – med skrekkblandet fryd – for å delta på Frankfurt-utstillingen. Motet til å eksponere sine produkter i den viktigste europeiske industriutstillingen ble godt belønnet og var svært vellykket. Resultatet overgikk Cimberios høye forventninger og markerte begynnelsen på eksporten til det europeiske markedet.

 

 

 

 

Ny teknologi.

1966
Cimberios fabrikkarealer var igjen blitt for små, og de bestemte seg for å bygge en ny bygning på 3.000 m2 , samt endre produksjonsprosessen. I den opprinnelige bygningen kontorer, pakking/transport og støperi beholdt. I den nye bygningen ble montering, emballasjeproduksjon, freseavdeling og varemottak plassert. De to bygningene ble delt av Torchio-gaten i landsbyen San Maurizio d’Opaglio. For å organisere levering av ferdigprodukt fra montasje- og emballasjeavdelingene, bygde Cimberio en tunnel under Torchio-gaten med et vakuumtransportsystem for ferdige produkter.

 

 

 

CIM 160

April 1967
Med de gode resultatene fra Frankfurt-utstillingen i 1965, anså Cimberio det viktig å delta på den neste utgaven i 1967. Cimberio-navnet, «Cim» -produkter og seriøsiteten i selskapet ble nå verdsatt over hele Europa. Cimberio ble spurt av en stor tysk distributør om å designe et produkt som kunne erstatte den tradisjonelle gjengede koblingen for tilkobling til pumpe og sirkulasjonsenheter i vann- og varmesystemer. Cimberio designet, planla og produserte for denne kunden en ny type sluseventil for pumpetilkobling, som koblet rørene til manifoldene direkte, gjennom pumpens mutter, med eliminering av gjenget skjøt. Dette systemet skapte stor etterspørsel, for det sparte tid ved installasjon, hadde en konkurransedyktig pris og det var lett å erstatte pumpen eller sirkulatoren: man trengte bare å løsne forbindelsesmutteren.

 

 

CIM 95 og 95A

1968
I Sør-Italia og i ørkenområdene rundt Middelhavet blomstret landbruket med påfølgende vanningsbehov. Etterspørselen for filtrering med bunnventilen Cim 95 og Cim 95A økte. Cimberio fikk utfordringer med å møte etterspørselen, for arbeidsprosessen for det vertikale kuttet i filtreringsfoten, som trengs for gjennomstrømmingen, var lang og dyr. «Nødvendighet er oppfinnelsens mor» og da designet og patenterte Cimberio en filterfot med horisontale kutt, laget direkte under støpeprosessen. Denne innovasjonen gjorde det mulig å tredoble produksjonen – med kostnadsbesparelse.

 

 

 

 

Fresemaskin med egendesignet matesystem.

 

1969
Sluseventilene i størrelser fra 1/2″ opptil 2″ ble alle maskinert av overføringsmaskiner, og Cimberios produksjon for disse størrelsene var nå 20.000 stk. daglig. Hver overføringsmaskin hadde en operatør som lastet og losset sluseventilhuset direkte i klemmene på rotasjonsbordet. Cimberios teknikere designet og laget matere som lastet og losset sluseventilene automatisk. For å få konstant lasting utformet Cimberio små kanaler hvor sluseventilhuset kunne rulle gjennom til lasteren. Alle overføringsmaskiner var utstyrt med kanaler og lastere, med fordelen av å ha en operatør på to maskiner.  Denne nye produksjonsteknologien forbedret arbeidsforholdene og produktiviteten med kostnads-besparelser. Arbeidstid for et sluseventilhus ble redusert til 3 sekunder.

Mai 1970
Renzo Cimberio forhandler fram selskapets største ordre til dags dato på 100 000 3” sluseventiler og 30 000 3” bunnventiler.
På grunn av det eksepsjonelle antallet designer Cimberio selv en egen fresemaskin, samt en halvautomatisk monteringsmaskin, slik at
leveringstiden på 1 år kan innfris.

Fabrikkens kontorlokaler utvides og moderniseres.

 

 

 

CIM 10, forside 1971.

7. desember 1970
Giacomo Cimberio utnevnes til «Kommandør» av Italias president Guiseppe Saragat, for spesiell fortjeneste i tjeneste for italiensk industri.

Februar 1971
Cimberio er blant de første som starter produksjon av kuleventiler.

Kuleventilene ble født i USA og ble installert i ubåten «USS Nautilus», den første kjernefysiske militære ubåt i verden. Ventilene ble installert som erstatning for den tradisjonelle sluse- eller seteventilen, for raskere håndtering. «Nautilus» ble lansert i 1954 og gjorde i 1957 den første reisen under den arktiske iskappen, og er i 1958 den første ubåten som krysser under nordpolen. I 1979 ble den pensjonert fra tjeneste og den ble plassert i U.S. Navy Submarine Force Museum, hvor den fortsatt befinner seg. Denne nyheten ankommer Europa etter noen år.

Cimberio S.p.A. er blant de første produsentene av denne nye og revolusjonerende kuleventilen, som tillater en ¼ omdreining og en perfekt tetthet med kulerotasjon på PTFE-pakninger. På dette tidspunktet kunne ingen forutse denne kuleventilens utvikling, til å være den mest solgte ventilen i verden i dag. Den første kuleventilen som Cimberio produserte var Cim 10 og den produseres den dag i dag.

April 1972
Cimberio starter eksport til det norske markedet i samarbeid med A. H. Andersen & Co., som også stod for distribusjonen.

 

 

CIM 11, forside 976.

13. mai 1972
Cimberio S.p.A. tildeles den europeiske utmerkelsen Golden Mercury, en kvalitetspris for europeiske selskaper, for å gjenopprette tillit til og konkurransedyktig ånd i det italienske økonomiske og produktive systemet etter andre verdenskrig. Følgelig var denne prisen en pris som forbedret evnen og engasjementet til menn, kvinner og selskaper som bidro til å skape identiteten til en nasjon. Det ble tildelt selskaper som anerkjennelse av kreativ vilje, initiativrikdom og handelsånd.

September 1972
Produksjonen av Cim seteventiler begynner å bli kjent også i USA, hvortil Cimberio leverer gjennom noen italienske eksportselskaper. I mars 1972 deltar Cimberio på «Mostra Convegno» -utstillingen i Milano, og blir kontaktet av to selgere i et viktig USA-selskap. De foreslår et samarbeid med etableringen av et distribusjonsnett for Cimberio-produkter i USA. Etter å ha vurdert den potensielle partnerens alvor og evner, kan ikke Cimberio ignorere denne muligheten, og i september blir CimValve – Worchester – Massachusetts etablert.

 

 

 

 

 

CIM 11 kuleventiler, 1976.

1. November 1973
Giacomo Cimberio, grunnlegger av selskapet, dør 69 år gammel. Hans sønn Renzo overtar bedriftsledelsen. Cimberio S.p.A. blir aksjeselskap 1. desember 1973, og beholder navnet på grunnleggeren «Cav.Uff.Giacomo Cimberio S.p.A.». Renzo Cimberio blir president og administrerende direktør og selskapets oppdrag er fortsatt å levere høyeste kvalitet. Ettersom Cimberio-ventiler bidrar til livskvaliteten til millioner av mennesker, blir kundene og leverandørene forsikret om at Cimberio ikke skal flytte og at produksjonen skal være utelukkende «Made In Italy».


1976

Etterspørselen etter kuleventiler øker enormt. Alle markedene krever en ny kuleventil med samme kvalitet på Cim 10, men med mer konkurransedyktige priser. Cimberio designer da en ny modell av høyeste kvalitet til konkurransedyktige priser, èn ventil som kan brukes enten på væske eller gass. Den nye modellen heter Cim 11, Cim 12 og Cim 312 og er sertifisert både for gass og væsker av de største europeiske standardinstituttene.


Januar 1977

Cimberio signerer en stor og viktig ordre på Cim 12 kuleventiler med regjeringen i canadiske distriktene Quebec og Ontario.

 

 

 

CIM 70BS med BSI Kitemark.

31. mars 1977
Det engelske markedet, inkludert samveldelandene, etterspør en sluseventil som oppfyller kravene i BS 5154: 1974 Standard og er godkjent av British Standard Institution. Cimberio kan ikke ignorere slike henvendelser, siden dette gir mulighet til å selge sluseventiler til vannverk og statlige boliger, som bare bruker BSI-sertifiserte materialer. Cimberio bestemmer seg for å utforme sluseventilen CIM 70/BS fra 1/2″ til 3″ og sender den til BSI for å få godkjenningen. Den 31. mars 1977 får Cimberio godkjenning og Kitemark Licence Nr. 6254 og tillatelse til å bruke instituttets merke.


20. oktober 1977
Cimberio feirer 20-års jubileum med en stor gallamiddag på restaurant «La Bussola» i hjembyen Orta San Giulio. Tilstede er alle italienske agenter, samt deres kolleger fra stadig flere av verdens land. 6 av disse har arbeidet for Cimberio siden begynnelsen i 1957.

 

 

 

 

 

 

CIM 34 kuletappekran.

15. mars 1978
Cimberio prosjekterer, produserer og patenterer en kuletappekran med slangestuss, kalt Rubistar Cim 34. Denne ventiltypen kombinerer fordelene med en kuleventil og en tappekran. Det beste beviset på den tekniske relevansen til denne ventilen er det faktum at den i dag er den mest etterlignede kuletappekranen i verden.

I dag, 41 år senere, produserer Cimberio 1 million Cim 34 årlig, på grunn av etterspørsel i alle verdens markeder.


April 1980

Det franske togselskapet Alsthom Atlantique (Frankrike) velger Cim 202 kuleventiler for å åpne/lukke dørene til sine TGV-tog (Tog Grande Vitesse).

 

Cimberio S.p.A. Berzonno, før og etter utbygging, 1980.

Mai 1980
Bygging av nye produksjonslokaler starter. Første del er på 1500 m­².
I dag har denne avdelingen et areal på 25000 m² og all utfresing foregår her.


Januar 1982
CIM 10G kuleventil godkjennes for bruk på gass av DIN DVGW – reg. nr. 8101 og 443.


Oktober 1983
Cimberio starter produksjon av kuleventiler med elektrisk aktuator som hovedsaklig brukes som soneventiler for regulering og kontroll av varmeinstallasjoner. Disse lagerføres i Norge i dag under navnene CIM 602 og CIM 702.

 

 

 

CIM 610, 612, 614 – Ballstar, 1984.

1984
De skandinaviske markedene etterspør en saktelukkende kuleventil. Cimberio konstruerer og patenterer «BALLSTAR» – Kuleventil med gir – Cim 610 – 612 – 614. Åpnings-/lukkemanøvrer av «Ballstar» er progressiv, med en 360° håndtakrotasjon. Dette systemet løser problemet med tilbakeslag i hurtig lukkende ventiler, som er ganske vanlig i ventiler med ¼ svinghåndtak. Disse ventilene er forgjengerne til dagens CIM 612CR kuleventil med gir.

1985
Ulike markeder etterspør en kuleventil med integrert sil. Cimberio utvikler og patenterer «FILTRASFERA» fullborret kuleventil med sil – Cim 620 – som gjør det mulig å filtrere væsker, enten ved innløp og utløp, ved å justere filterposisjonen. CIM 620 lagerføres i dag, men har fått en moderne etterfølger i CIM 622/6622 CRNL – også kjent som ‘trippelventilen’.

5. september 1987
Cimberio S.p.A. mottar stadig positive tilbakemeldinger fra markedene, omsetningen øker, det investeres i nye maskiner for å holde tritt med den nye teknologien og antall ansatte øker. 1987 markerer 30-årsjubileet for Cimberio og for å huske disse øyeblikkene med ekspansjon og engasjement og at det ikke er noen fremtid uten minner, bestemmer Cimberio seg for å feire 30 års virksomhet.

 

 

 

 

Renzo (t.h.) og Roberto Cimberio, 1988.

Feiringen skjer på motorfartøyet «Il Piemonte» med et cruise i Maggiore-sjøen. 130 venner deltar i denne hendelsen,  blant dem finansminister
Hr. Emilio Colombo, som tjenestegjorde i den italienske regjeringen som statssekretær, utenriksminister, statsminister og president for Europa-parlamentet. Ved mottakelsen av minister Colombo minnes Renzo Cimberio at Colombo i lang tid under det fantastiske 1960-tallet var minister for statskassen og at han var i stand til å skape betingelsene for det økonomiske miraklet som gjorde at Italia ble regnet blant verdens første industrielle stormakter, og Cimberio tilhørte den økonomiske tiden. Italia og Cimberio vokste raskt, og Renzo Cimberio takker minister Colombo for hans tilstedeværelse som betydde at Italias industri fikk oppmerksomhet og respekt.

1988
Roberto Cimberio – 3. generasjon – begynner sitt arbeide i selskapet. Første oppgave er BS EN ISO 9002-sertifisering for Cimberio.
I dag er Roberto selskapets CEO.

Januar 1989
Oppgangen fortsetter og i januar oppnår Cimberio S.p.A. ISO 9002-1987 sertifisering hos British Standard Institute – BSI.
Siden dette har Cimberio S.p.A. oppnådd – som første selskap i verden –
PASS 99 integrert sertifisering:

 

Renzo Cimberio, 1990.

ISO 9001 – Kvalitet, ISO 14001 – Miljø, ISO 50001 – Energi, SA 8000 – Bærekraft, OHSS 18001 – Helse og sikkerhet

1990
Cim kuleventiler utfører viktige funksjoner daglig: de åpner, lukker, begrenser, justerer, kontrollerer væskestrømmene. For å sikre og garantere en perfekt drift av ventilene sine, anser Cimberio det uunnværlig å ha kvalitetsstandarden gjennom internasjonale sertifiseringer, som ikke bare refererer til produktet men til organisasjonen som helhet. De internasjonale sertifiseringene bidrar til å oppnå kvalitetsstandarden gjennom kvalitetssikring av selskapet. Selv om Cimberio S.p.a. ble sertifisert som «Registrered Firm» av BSI allerede den 26. februar 1990, oppnår selskapet en ny sertifisering ISO 9002/1987 utstedt av I.C.I.M. (Industrial Certification Institute for Mechanic). På utstillingen «Mostra Convegno» i mars 1990 overleverer I.C.I.M. de første sertifikatene til italienske firmaer i termo-hydro-sanitærfeltet og Cimberio mottar sertifikat nr.2. Den italienske grossistforeningen “Angaisa” vier 27. juni 1990 forsiden av magasinet “Blu & Rosso” til Renzo Cimberio med tittelen “Kongen av ventiler”. Dette på grunn av det direkte forholdet, dialogen og utvekslingen av informasjon som Cimberio har med grossister, tekniske kontorer og rørleggere, og artikkelen fremhever Cimberios besluttsomhet i prinsippet om «kvalitet» satt av Giacomo Cimberio, og videreført av sønnen Renzo og hans barnebarn Roberto.

 

 

 

 

1991
Etterspørselen etter kuleventiler øker, som erstatning for tradisjonelle ventiler til vannverk og tilkobling av vannmålere. Dermed lanseres CIM 204 og 205. Cimberio er det første selskapet som lanserer en kuleventil med svivelmutter, som muliggjør direkte installasjon på vannmåler. Svivelmutteren oppnår stor suksess, på grunn av rask installasjon på vannmålere, med eliminering av mutter- og slangeforbindelse, tilkobling vannmåler/ventil, og forenklet utskifting av vannmåler eller ventiler.

Samme år etableres CIM Norge AS, etter 19 år med distribusjons-samarbeid med ulike norske aktører. Sture Ombler blir daglig leder i 1997
og får raskt følge av bl. a. Per Erik Raasok, som i dag er adm. dir. i CIMBERIO AS.

1992
Cimberio S.p.A. etablerer distribusjonslager i Balerna i Sveits, CIM VALVE S.A.

Mai 1993
Cimberio designer, patenterer og presenterer den teleskopiske unionen
“FURBO” eller “CIM JOINT” Cim 341. Den teleskopiske unionen har to fordeler: den fungerer som en ekspansjonsunion og forenkler reparasjon eller utskifting av komponenter installert på rør med lekkasjer eller brudd. Etter noen måneder blir den teleskopiske ekspansjonsunionen satt inn i kuleventilen Cim 203. Dette gjør det lettere å installere ventiler på vannmålere plassert inne i brønner, som ofte ble plassert under jorden.

1994
Cimberio er det første selskapet som lanserer en kuleventilserie for vannverk , rett og vinklet, egnet for polyetylenrør – Cim 280 – Cim 283 – Cim 284. Disse leveres etterhvert også med tilbakeslagsventil. Ventilene markedsføres mot de viktigste europeiske og søramerikanske selskapene for drikkevannsforsyning, og mottar gode tilbakemeldinger.

1997
I september leverer Cimberio et anbud på 700.000 kuleventiler som skal installeres på vannmålere for drikkevannsdistribusjon i bolighus i Lima, Peru, med finansiering av Verdensbanken. De forespurte kuleventilene har de samme egenskapene som Cim 203 – 303.
Cimberio har da en fordel sammenlignet med sine konkurrenter, for ventilene ble designet i 1991, produksjonen er allerede i gang, og Cimberio leverer allerede da til forskjellige selskaper som distribuerer drikkevann i Europa. I desember kommer ordren på 700 000 stk.

1998
Cimberio designer, patenterer og produserer  Cimpress-ventiler – kuleventiler med press-ender. Første modell er Cim 220. CIMPRESS-ventilene er designet for tilkobling med kaldpressede kobberrør og rustfrie stålrør. I løpet av 2012  blir loven AB1953 iverksatt i USA, og den forbyr bruk av produkter til drikkevannsdistribusjon som har et blyinnhold i prosentvis høyere enn 0,25%. Cimberio bytter da ut Cim 220, med en ny modell Cim 1220CRNL (Corrosion Resistant No Lead) laget av kobberlegering CW511L. Denne legeringen har en blyprosent på 0,20%, derfor kalles den vanligvis blyfri og den har også høyere motstands mot korrosjon, desinkifisering og stressbrudd. I USA har pressventilene i dag stor etterspørsel, de har erstattet mange typer gjengede ventiler og er produsert fra 1/2 «mm 15,75 kobberrør til 4» mm.104.775 kobberrør.

Cimberio AS lagerfører – foruten standard pressventiler – et økende utvalg CRNL pressventiler, samtlige modeller tilgjengelige på bestilling.

.

1999

Roberto Cimberio starter studier og planlegging av innreguleringsventiler etter enorm økning i forespørsler, ettersom nye teknologier krever ventiler med funksjon for avskjæring og regulering av væske. Ved hjelp av BSRIA produseres den første Cim 727, med låsbar hendel for minnefunksjon. Etter noen måneder starter produksjonen av den første innreguleringsventilen med kalibrert/fast åpning – Cim 747. Kalibrert/fast åpning i en ventil garanterer en nøyaktig og konsistent strømmingsmåling, på grunn av at turbulensen er eliminert. Dette gir en ± 5% feilmargin, uansett ventilinnstilling. I dag har Cimberio et komplett utvalg av balanseventiler og er i stand til å konkurrere med de historiske produsentene. Balanseventilene og «Cimpress» trykkpassende kuleventiler finnes i varme- og kjølesystemer i Det hvite hus og Pentagon i Washington, børsen i London og mange hoteller og boligbygg over hele verden.


Cimberio AS lagerfører et komplett utvalg innreguleringsventiler og software!

 

 

 

 

 

Basketball
Cimberio starter en lang assosiasjon med lokale basketballag. Først Borgomanero, som går fra kategori C helt opp til kategori A2, deretter Novara (tre sesonger i A2). I 2007 tar Cimberio det store spranget ved å knytte merkevaren til Varese Basketball, et av de mest historiske og mestvinnende lagene i europeisk basketball, som spiller i italiensk toppserie. Binomial Cimberio – Varese Basketball – laget med 10 seriemesterskap, 5 mestercuper, 3 interkontinentale cuper, 2 cupvinnercuper, 4 italienske cuper, 1 italiensk supercup i sin lange og strålende historie. Cimberios engasjement sammen med Varese Basketball kommer til uttrykk av vår lidenskap.

 

 

Vi er også hovedsponsor for Cimberio Varese Wheelchair Basketball som spiller i kategori A. Vi er stolte av denne sponsingen, for det er en kilde til berikelse for oss og vi er stolte av å se at mange funksjonshemmede ungdommer kommer på treningsstudio å spille basketball. Rullestolbundne mennesker, som i utgangspunktet ikke trodde det var mulig å drive sport, får nå en unik opplevelse. Fremdeles i 2019 markeres Cimberios navn på trøyene til de to lagene.