NYHET! IMT 302 tilbakestrømmingsbeskyttelse BA/4.

Publisert august 15, 2018

Visste du at utvendig slangekran også skal beskytte mot tilbakestrømming av skadelige væsker til drikkevannsnettet?

Utvendig slangekran skal påmonteres tilbakestrømmingsbeskyttelse iht NS-EN 1717. Kravet for boligmontering er i utgangspunktet redusert til minimum kategori 3.
Men dersom slangekran.en er tilkoblet dryppledning (f eks. i nedgravd vanningssystem), skal drikkevannsnettet beskyttes minimum i henhold til væskekategori 4.

Monteres enkelt direkte på utekran.