Framtida er kommet til Andøya med SMARTCIM

Publisert september 23, 2016

Da den italienske statsministeren, Dr. Matteo Renzi, via direktelink fra sitt kontor i Roma  fjernstartet det nye varmesystemet på gjestehotellet til Andøya Space Center 4022 kilometer unna, markerte han også en ny epoke for klimatilpasset oppvarming av eksisterende bygninger.

Bildet: Festdag på Andøya Space Center for daglig leder I Cimberio Norge/SverigeSture Ombler, direktør for infrastruktur ved Andøya Space Center, Rory McDougall, administrerende direktør i Cimberio Spa, Roberto Cimberio og Italias ambassadør til Norge, Giorgio Novello. Foto: Odd Borgestrand

Både for direktøren i Cimberio, Roberto Cimberio, alle hans medarbeidere i prosjektet, den italienske ambassadøren, den norske Cimberiolederen Sture Ombler, ledelsen ved Andøya Space Center og inviterte gjester, var det et nærmest magisk øyeblikk da Italias statsminister i sin åpningstale for prosjektet sa at han var med å ta et viktig skritt inn i framtida.
Statsminister Matteo Renzi var for noen uker siden på besøk ved Cimberio-fabrikkene en times kjøretur nordøst for Milano.
-Jeg fikk et møte med framtida da jeg besøkte Cimberio-fabrikkene, sa statsministeren under direkteoverføringen til Andøya.
-Jeg er stolt over italiensk næringsliv som ønsker å ta viktige skritt for miljøet, og jeg er glad for et konstruktive og viktige samarbeidet Cimberio har innledet med Andøya og Norge. Gjennom samarbeid kan vi sammen ta viktige skritt inn i framtida, sa statsministeren.

Små inngrep
Dette er den første installasjon i verden av et innovativt teknologisk system som er forventet å gi en energisparingsgevinst på 30-40 prosent med minimale inngrep i eksisterende bygninger.
Med SMARTCIM-produktet fra italienske Cimberio SPA kan hoteller og næringsbygg drives som normalt og i løpet av noen dager eller uker foreta en investering som er tilbakebetalt i løpet av to til tre år, ifølge administrerende direktør i Cimberio SPA, Roberto Cimberio, som sammen med sin norske leder, Sture Ombler, den italienske ambassadøren  og sine ingeniører og var tilstede under en høytidelig markering av pilotprosjektet på Andøya.

Pilotprosjekt i krevende klima
Administrerende direktør i Andøya Space Center og tidligere både kommunalminister og olje og energiminister, Odd Roger Enoksen, ga grønt lys til Italienske Cimberio da de ba om å få benytte senterets gjestehotell som pilotprosjekt for SMARTCIM prosjektet.
Et hotell med varierende vær- og klimaforhold sto høyt på ønskelisten, og da var Andøya et ideelt sted. Her kan været skifte fra vindstille med strålende solskinn for så i neste øyeblikk å bli full storm og kraftig regn. Det er krevende for ethvert varmeregulerende program. Enoksen bekrefter at Andøya har et krevende klima selv om det finnes en rekke steder i Norge som kan vise til langt lavere temperaturer. Det er nettopp de store variasjonene som er interessant for dette prosjektet.

Vil redusere energikostnadene
Enoksen vil svært gjerne redusere energikostnadene, som i dag er forholdsvis høye. I tillegg til en forventet reduksjon på 30 prosent med SMARTCIM investerer senteret også i bergvarme.

-Vi har 6.000 gjestedøgn hvert år. Hit kommer forskere fra hele verden, og her er lærere og studenter som deltar på ulike kurs. Mange av våre gjester åpner vinduene for å få inn kjølig og frisk luft på rommene. Dersom de forlater rommet under utluftingen vil radiatorene produsere masse varme til ingen nytte. Slik sløsing kan vi ikke ha. Derfor installeres det nå et trådløst wifi-basert system som regulerer temperaturen, og som melder fra dersom det oppstår driftsmessige forstyrrelser. Her bør det ligge store besparelser, mener Enoksen.
Han anser Cimberio som et spennende firma som ligger langt framme med sine teknologiske løsninger, og derfor gleder han seg til et videre samarbeid for bedre innemiljø og lavere energikostnader.

Fokus på sikkerhet
Et sentralt tema for styret ved Andøya Space Center ga grønt lys var sikkerheten for anlegget. Her er det et internasjonalt miljø, der Forsvaret og Nato-allierte er viktige kunder.  Når Cimberio nå kan fjernstyre varmeanlegget fra sitt forskningslaboratorium i Nord-Italia betyr det også at senteret på Andøya bokstavelig talt kan miste kontrollen over sitt varmesystem. Cimberio har imidlertid gitt garantier for at ingen uvedkommende skal klare å bryte seg inn gjennom sikkerhetsmurene for dette prosjektet.
-Det meste av det vi har installert både når det gjelder varme, energi og ventilasjon kan i dag fjernstyres når det gjelder ettersyn og oppdatering. Slik er utviklingen, og dette må vi forholde oss til, – dog med et sterkt fokus på sikkerhet, understreker Enoksen.
-Nå håper vi det blir en betydelig kostnadsbesparelse for oss, og dermed også en mer klimavennlig løsning. Dersom gjestene i tillegg vil oppleve et mer behagelig innemiljø, ja da er det store gevinster å hente med SMARTCIM, mener Enoksen.

Toveis kommunikasjon
-Dette er starten på et framtidsrettet trådløst varme- og kjølesystem der hvert eneste rom i en bygning blir betjent fra en liten enhet som er plassert usynlig i vegg eller tak. Enheten kommuniserer toveis ved at en operatør kan betjene systemet enten ved å sitte i samme bygg, eller hvor som helst i verden.  Det unike med SMARTCIM er nøyaktigheten og den konstante toveis kommunikasjonen fra sensorenheten i en ventil og til operatøren. Operatøren vet alltid hva som skjer med det vannbårne systemet, og det mest oppsiktsvekkende er at operatøren også ser hva som vil skje i løpet av det kommende døgnet eller den kommende uka. Dersom det kommer varsler som indikerer behov for oppdatering kan dette forberedes før det inntreffer komplikasjoner. En operatør behøver dermed ikke bruke tid på unødvendig service, men heller konsentrere seg om de hendelsene han eller hun ser vil komme i et anlegg. Dersom en beboer på et hotell forlater rommet sitt med full varme kan sensoren i ventilen automatisk regulere temperaturen slik at rommet kan tilbakestilles til  forhåndsinnstilt temperatur. På den måten reduseres energikostnadene.
Etter installasjon vil det elektroniske styresystemet begynne å behandle dataene og avanserte komponenter vil tolke dem og justere sin påvirkning for å oppnå en optimal balansert energiflyt i henhold til systemkravene. Dermed øker systemets totale intelligens når det er i bruk. Det er mer enn 5,4 millioner bygninger verden over med et unødig høyt energiforbruk og som derfor kan optimaliseres for å redusere kostnadene og innfri lov- og miljømessige krav, sier daglig leder i Cimberio SPA, Roberto Cimberio.

Se også NRK Nordlands TV-reportasje fra Andøya.  HER

Den kommer som nr 2 i denne distriktssendinga, etter ca 2.40 min.