Kan bli bedre på vannbehandling

Publisert september 22, 2015

Norske rørleggere og norske lærere innen rørfag har en vei å gå innen vannbehandling av vannbaserte varme- eller kjøleanlegg. Det slår Per Erik Rosaak i Cimberio  fast.

Bildet: Per Erik Rosaak (til høyre) fikk god respons på viktigheten av vannbehandling da han forklarte konsekvensene av avleiringer og annen forurensning i vannbårne varme- og kjølesystemer.  Foto: Odd Borgestrand

Han benyttet anledningen til å gi faglærere en innføring nettopp i vannbehandling under Rørentreprenørenes faglærer- og utdanningskonferansen 18.-19.september i Italia

-Rørleggere ser at det er «noe svart» i vannet, men de vet ikke hva det er. Lærere i rørfag har i alle år sagt at svart vann er bra, for det er dødt vann. De vet ikke at det svarte vannet er magnetitt, som er rester etter korrosjon mellom ulike metaller i et system.  Magnetitt har ikke forårsaket store problemer i gamle systemer med stor gjennomstrømning gjennom store radiatorer. I moderne varmesystemer med varmepumper, små radiatorer, varmevekslere med trange varmegjennomganger og elektromagnetiske pumper, så stopper det, forklarer Per Erik Rosaak.

Formidle kunnskap
Han mener det er viktig at lærerne kan formidle kunnskap om hvorfor det er viktig med vannbehandling og hva som kan gå feil i et system.
-Hvis vi lykkes med dette har vi kommet langt. Dette er også et produktområde rørleggere kan ha som en «tilleggstjeneste» både i gode og mindre gode tider, sier han.
Vannbehandling har så langt ikke vært en del av grunnopplæringen for en rørlegger, men det er økende bevissthet rundt dette, mene Rosaak.
Han mener dette er et så viktig tema at bransjen må ta tak i dette.

-Når et 50-talls lærere lytter
interessert til ulike problemstillinger er det en flott opplevelse for oss som arbeider innenfor dette feltet til daglig. Vi vet at våre Fernox-produkter gjør en forskjell, og rørleggere må gjøre seg kjent med de ulike leverandørene og produktene innenfor dette området. Vi håper lærerne bruker litt tid på å sette seg inn i konkrete utfordringer og overfører dette til sine klasserom.

Det er et faktum at avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på funksjon og effektivitet i vannbårne varmesystemer. Kalkavleiringer forverrer levetid og energieffektivitet i et sentralvarmesystem betydelig. Et vannbasert varme- eller kjøleanlegg består av flere metallkomponenter som er i kontinuerlig kontakt med vann. Dermed vil dette korrodere umiddelbart dersom det ikke blir gjort forebyggende tiltak, understreker Rosaak.

Han slår fast at dette i første omgang reduserer effekten av anlegget og i verste fall resulterer i at varmeanleggets komponenter havarerer. Under konferansen i Italia gikk han gjennom ulike problemstillinger punkt for punkt i sine forelesninger.

Dårlig effekt i varmeanlegget
skyldes i de aller fleste tilfeller korrosjon og avleiringer. Det er spesielt viktig å rense anlegget for korrosjon og avleiringer før et gammelt oljefyranlegg blir erstattet med eksempelvis nye varmepumper.
-Det er viktig også etter rens at anlegget beskyttes mot korrosjon og avleiringer, slik at ikke korrosjonsprosessen får gjenta seg, understreker Rosaak, som på strak arm inviterte seg selv til videregående skoler og fagskoler for å bidra til økt kompetanse.

For få år siden var ikke leverandører velkommen til skoler og opplæringssentra, men nå ser de fleste at det er produsenter og leverandører som har kompetansen, og som gjerne deler denne med andre. Det blir en vinn-vinn situasjon, mener Rosaak, som fikk invitasjoner til å komme til skoler over hele landet som følge av sine forelesninger i Italia.