Avhengig av godt samarbeid med leverandørene

Publisert september 22, 2015

Den årlige faglærer- og utdanningskonferansen i regi av Rørentreprenørene Norge er først og fremst faglærernes møteplass med opplæringskontorene. Her kan de lufte sine synspunkter og diskutere faglige spørsmål med kolleger. Godt samarbeid med produsenter og leverandører er en forutsetning for å gjennomføre konferansene.

Bildet: -VVS-bransjen framstår som rause samarbeidspartnere som gjerne vil bidra med nytt utstyr og materiell for kommende rørleggere. Uten dem kunne vi ikke gitt et godt faglig utdanningstilbud, mener fagsjef  Are Skaar Nielsen.

Fagsjef sanitærteknikk, Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge, mener de fleste faglærerne ofte står alene i undervisningen i rørfag ved sine skoler. De har sjelden noen å diskutere fag med, og derfor er det viktig med møteplasser som dette. Interessen for konferansen har alltid vært stor siden den første konferansen i 1982.

-Av de drøyt 100 rørfaglærerne rundt om i landet makter vi å gi om lag halvparten plass, sier Skaar Nielsen.

Årets konferanse betegner han som svært innholdsrik og god. Fabrikkbesøkene hos ventilprodusenten Cimberio i småbyene San Maurizio d’Opaglio og Berzonno i Nord-Italia var godt planlagt og godt gjennomført av årets samarbeidspartner. Det faglige innholdet med fokus på innreguleringsventiler og vannbehandling var interessant og matnyttig, mener han.

-At vi fikk med oss lærestoff som vi kan benytte i undervisningen hjemme var også veldig positivt. Vi er avhengig av solide leverandører som kan gi oss faglig oppdatering, og her har Cimberio så absolutt levert varene, mener Skaar Nielsen.

Avhengig av samarbeid
Rørentreprenørene Norges opplæringskontorer og skolene rundt om i landet drar nytte av produsenter og leverandører.
-VVS-bransjen framstår som rause samarbeidspartnere i mange tilfeller. De vil gjerne bidra med nytt utstyr og materiell for kommende rørleggere, og uten dem kunne vi ikke gitt et godt faglig utdanningstilbud, mener fagsjef Skaar Nielsen.

Diskuterer egen framtid
I tillegg til fabrikkbesøket hos Cimberio arrangerte faglærerne sin egen interne fagdag der en rekke temaer sto på agendaen. Samarbeidet mellom opplæringskontorene og de videregående skolene varierer fra landsdel til landsdel, og et enda tettere samarbeid er ønsket fra alle parter. Prosjekttegning og yrkesteori, forslag til nytt gjennomføringsløp og faglærernes ønsker og behov for undervisning og bransjesamarbeid ble diskutert. Rekruttering er et tema som går igjen hvert år.

-Det er viktig at vi samarbeider med andre yrkesfag gjennom Byggenæringens Landsforbund. Vi må få ungdom inn i bygg- og anlegg og så i neste omgang lede en del av disse inn mot rør. Vi trenger 550 nye rørleggere hvert år, og da må vi ha en god felles strategi for å rekruttere disse inn til vårt fag, sier Are Skaar Nielsen.

-Så langt har vi lykkes med dette, men vi kan ikke ta det som en selvfølge. Det er betryggende at vi nå har fått inn en del yngre lærere i faget. Lærerne ønsker selv også å få korte praksisperioder ute hos rørleggerfirmaer for å ta pulsen på arbeidslivet og ikke bare arbeide i et klasserom. Det kan også være et viktig bidrag i rekrutteringsarbeidet, mener Nielsen.