Hvorfor automatiske innreguleringsventiler?

Publisert mars 5, 2015

Det er vanskelig å formidle noe som er enklere enn det du har gjort tidligere. Det er nettopp hva det handler om når en dreven selger og kundeveileder i Cimberio skal forklare hvorfor han kjemper for innovative løsninger i VVS-bransjen.

 

Kjell Pedersen kan det meste om ventiler og han er en ivrig talsmann for automatiske innreguleringsventiler.
-Med denne ventiltypen slipper man ganske enkelt den ofte omfattende innreguleringsjobben, og det er den jobben som koster penger, sier han.
Grunnen til at det koster en del kroner er at man ved en manuell innregulering må inn med et måleapparat og justere både ventilene og måleapparatet gjentatte ganger. Alle ventilene må synkroniseres mot hverandre, og jo flere ventiler i et prosjekt, desto større jobb, forklarer han.

Kompetanse
-Dette krever kompetanse, og dette er en jobb de fleste rørleggere dessverre ikke er gode på. Dermed setter de gjerne bort denne delen av jobben eller de setter ventilene i en eller annen tilfeldig stilling. Dermed har de ikke kontroll over de mengder som er nødvendig. Dette slår tilbake på oss som leverandører, fordi ventilene ikke fungerer optimalt, sier han og får støtte av sin daglige leder, Sture Ombler.
Ventilprodusenten Cimberio oppdaget mangel på kompetanse innen innregulering for noen år siden. Store aktører i markedet har slitt med dette i flere år, men det har ikke vært spesielt fokusert, verken i Norge eller i Europa forøvrig.
-Noen vil kanskje hevde at dette har vært en dårlig bevart hemmelighet, men det er viktig at alle aktører i bransjen tar utfordringen med å øke kompetansen sier Pedersen

De gode argumentene
-Vårt fremste argumentet for å benytte automatiske innreguleringsventiler framfor manuelle er at man får bedre kontroll og det blir billigere både installasjons- og driftsmessig. Dessverre ser en entreprenør eller byggherre i de aller fleste tilfellene kun på prislappen på hver enkelt komponent.
En automatisk innreguleringsventil koster 50-70 prosent mer enn en tilsvarende manuell ventil, men komponentprisen er bare en liten del av den totale pris, understreker Pedersen.
Han forklarer at man ved å velge automatiske innreguleringsventiler også kan redusere det totale antall ventiler. Prisen for innregulering av en manuell ventil kan raskt komme opp i 900 kroner pr. ventil. En ventil som eksempelvis koster 400 kroner vil altså få en totalpris på 1.300 kroner ferdig innregulert.
-En automatisk ventil i vårt eksempel har en pris på 650,- kroner totalt. Prisen pr komponent inkludert arbeidstid bør være det interessante for den som skal betale fakturaen, og da er dette et enkelt regnestykke, slår Pedersen fast.

-Vi kan glede oss over mange og store prosjekter rundt om i landet fordi svært mange VVS-konsulenter og rørleggere har fått øynene opp for fordelene med disse ventilene, sier Kjell Pedersen.

-Vi kan glede oss over mange og store prosjekter rundt om i landet fordi svært mange VVS-konsulenter og rørleggere har fått øynene opp for fordelene med disse ventilene, sier Kjell Pedersen

Bedre kontroll
-Et annet og viktig moment er også spart tidsforbruk i prosjektet. Det viktigste er likevel at man har bedre kontroll over ventilene. Reguleringen er satt for hele anlegget, og det er ingen som skal foreta manuelle reguleringer når man benytter automatiske innreguleringsventiler.
Det er en rekke bygg som ikke er velbalansert, rett og slett fordi det er foretatt manuelle justeringer uten god kontroll, fortsetter Pedersen, og får anerkjennende nikk fra sin bisitter Sture Ombler.
-Cimberio var tidlig ute med automatiske innreguleringsventiler og møtte motstand i markedet. Nå er imidlertid trenden snudd. Alle seriøse aktører tilbyr nå denne type ventiler, opplyser Ombler.
-Vi kan glede oss over mange og store prosjekter rundt om i landet fordi svært mange VVS-konsulenter og rørleggere har fått øynene opp for fordelene med disse ventilene, og vi  slår gjerne fast at det ikke er noen negative elementer rundt en automatisk innreguleringsventil. Vi tar gjerne en debatt rundt dette. Noen har hevdet at det er nødvendig med et høyere differansetrykk, men fordi behovet for antall ventiler reduseres med de automatiske typene blir gevinsten større, sier de to Cimberio-entusiastene.

Miljø- og energivennlig
-Vår oppgave er ikke å selge flest mulig ventiler, men levere de gode, energivennlige og miljøvennlige løsningene. Da vi kom inn på markedet med gode tekniske løsninger var vi med å ta bransjen ett viktig skritt videre, mener Ombler.
-Ved å gå for automatiske løsninger blir anlegget bedre balansert og mer energieffektivt, sier han.
Pedersen trekker fram en rekke fordeler ved bruk av automatiske ventiler. Han tar utgangspunkt i en skolebygning med ventilasjonsbatterier, gulvvarme og radiatorkurser som alle skal forsynes med varmt vann, fordelt på flere bygninger fra en felles varmesentral.

-Dersom kommunen skal ta i bruk byggetrinn èn før hele skolen er ferdig vil man ved bruk av manuelle ventiler måtte foreta innregulering av hvert enkelt byggetrinn. Når byggetrinn to og tre er klart til å tas i bruk må samtlige bygninger innreguleres nok en gang. Det er da man kan slå fast at tid er penger og forbruk av energi har en pris. Ved bruk av automatiske ventiler vil man aldri få en påvirkning fra de kommende byggene. Det som skjer er at pumpene må levere dobbelt så mye vann uten at det påvirker varmeeffekten i det første bygget, forklarer han.

 Økt bestillerkompetanse
er en av de store utfordringene for ventilprodusentene, og det gjelder både hos rådgivere, rørleggere, entreprenører og byggherrer. I så måte er VVS-bransjen trolig en av de mest konservative bransjer i dette landet, mener Pedersen som er i daglig kontakt med hele verdikjeden.
-Jeg ønsker imidlertid å vri dette over på en positiv tankegang. Hva vil jeg høre for å bli overbevist om produktets fortreffelighet, spør han retorisk og gir selv svaret.
Alle ønsker god kontroll over sine anlegg, og det er nettopp det vi tilbyr, – spesielt til landets konsulenter. Nyheter kan oppfattes både som skremmende men også forståelig. Vi er glad for at konsulenter viser skepsis, men samtidig etterlyser vi nysgjerrighetens egenskaper. Vi har en rekke referanseprosjekter over hele landet og har også begynt å ta markedsdeler i Sverige, sier Pedersen.
Ombler trekker fram rørleggernes interesse for inntjening.
-Også her har vi noe å friste med. Vi kan tilby konsulenter, rørleggere og byggherrer en trippel gevinst, og gevinstene kan hentes innenfor miljø, energi og økonomi.  Vi vil i tillegg formidle ny kompetanse. Hvorfor konkurrere på utdaterte løsninger når verden har gått videre og kommet med enklere og mer spennende løsninger, spør de to.

-Tidligere var tendensen at konsulenter overdimensjonerte anleggene.  Vi har i mange år levd i det jeg vil betegne som et konsulentsyndrom. De var redd for ikke å ha nok vannmengde i et anlegg. Nå er det mulig å styre også en pumpe, og nå jobber både leverandører og konsulenter mer «spot on», konkluderer Ombler og Pedersen.