Se inn i framtida!

Publisert februar 27, 2015

Det finnes utallige aktører globalt som de siste årene har kommet opp med nye og spennende løsninger innen miljø, teknologi, energi og en rekke andre viktige områder for menneskeheten. Det er nyvinninger som vil få stor betydning for mange av oss, og bak de fleste nyvinningene ligger det en god og innovativ tanke.

Dersom vi ikke er villig å lytte til eller prøve de nye tankene eller produktene vil innovasjonen dø. Vi kan ikke bare leve i en verden der vi gjør det samme omatt og om att. Vi må hele tiden ta et skritt videre.

I vår egen bransje er vannbehandling et konkret eksempel jeg gjerne vil trekke fram. Da jeg var rørlegger for 30 år siden visste vi at det ville komme masse svart «guffe» ut fra en radiator i forbindelse med demontering. Det var på en måte slik det skulle være. Nå vet vi at det er kommet løsninger på dette problemet for at vi skal få en bedre utnyttelse av varmeanlegg. Men da må vi være villig til å undersøke denne løsningen og virkelig prøve nyvinningene.Vi er mange konservative aktører som velger å holde oss til det «gamle og velkjente».

Rørlegger Andersen har holdt på i sitt yrke i 30 år og han har alltid utført jobben sin på en solid og trygg måte. Hvorfor skal han da begynne med noe nytt? Nei, la os holde oss til det trygge og det velprøvde. Det er slik mange vil ha det.

Men vi må jo tenke nytt. Uten innovasjon hadde vi fortsatt sett på vår gamle, gode svart-hvitt TV-boks. Det hadde verken vært farger, Smart TV eller Apple-produkter.  Vi må erkjenne at det er en årsak til at vi hele tiden skal videre. Verden forandrer seg. Ressursene blir knappere. Vi er flere som skal dele på naturens goder. Energi, ferskvann eller ren luft er ressurser som i løpet av få år blir en mangelvare dersom vi ikke hegner om ressursene og utnytter dem i langt bedre grad enn i dag.

Uten at jeg skal gjøre et stort nummer av det har også Cimberio bidratt til energieffektivisering gjennom sin utvikling av innreguleringsventiler. Disse ventilene gir en stor gevinst for energiøkonomisering. Vi har satset sterkt på nye messingmaterialer, som vi mener er et stort framskritt for miljøet og vi kan også nevne vannbehandling for lukkede systemer både innen varme og kjøling.

Mitt poeng er at vi må være åpne for nye tanker og ideer. Vi må få tilbake barnets nysgjerrighet. Det er lov å spørre «Hvorfor det?» Og når svaret kommer kan vi vurdere dette på en konstruktiv måte. Det handler ikke først og fremst om at produsenter som skal tjene penger på nye produkter. Vi må se på den bakenforliggende grunnen til at et bestemt produkt er kommet på markedet. Det er her vi skal ha åpne øyne og ører.

La oss lytte til fakta og bruke god, gammeldags sunn fornuft. Det er lov å spørre om det er andre årsaker enn det rent monetære.