Tid for rørleggerfornyelse

Publisert desember 3, 2014

01.03.13: Hvorfor utnytter ikke flere rørleggere et marked som roper på faglig assistanse? Jeg mener rørleggere flest rett og slett må fornyes. Slutt å klage på konkurransen fra byggvarehusene der kunder i stor grad blir overlatt til seg selv fordi det er ingen som kan gi dem den veiledningen de trenger.

Ingen av oss liker reklamasjoner, men jeg registrerer at mange rørleggere nærmest ber om å få reklamasjoner. Jeg bruker gjerne dette eksempelet for å belyse hva jeg mener:

Din kunde vil gjerne montere varmepumpe i et vannbårent system. Bygningen er 15-30 år gammel. Rørleggeren setter inn den nye varmepumpen og påfører seg selv og kunden en rekke problemer fra første dag.

I gamle rørsystemer er det en rekke latente problemer med korrosjon, slag, rust og urenheter. Det skal aldri monteres nytt utstyr i gammelt rør uten at rørene renses på forhånd. Det bør en seriøs rørlegger vite.

Vannbehandling
Som rørlegger vil du kanskje hevde at du priser deg ut dersom du implementerer vannbehandlingen i tilbudet. Da kan du velge å gi kunden to separate tilbud. Det første tilbudet går på monteringen av varmepumpe og det andre tilbudet går på vannbehandling, rense systemet før varmepumpen installeres og beskyttelse av systemet etterpå. Dette bør begrunnes og anbefales. Med dette valget vil kunden forstå at du er en seriøs rørlegger.

Med et renset og beskyttet system får du en fornøyd kunde. Det finnes ikke bedre reklame enn fornøyde kunder, og det finnes ikke dårligere omdømme enn misfornøyde kunder som føler seg lurt fordi en kostbar varmepumpe svikter eller havarerer etter bare noen måneders drift. Og det er ikke produsentens eller leverandørens feil, men utelukkende en sløv rørlegger som ikke har forstått verdien av å gi sine kunder faglig veiledning.

Energikostnader
Det handler også om en kraftig innsparing av energikostnader. Med et renset og beskyttet rørsystem vil effekten holde seg på et høyt nivå.

-Vi har foretatt målinger som viser at radiatorer og varmepumper yter om lag 30 prosent av det optimale, takket være møkkete rørsystemer. Kunden kaster penger rett ut av vinduet.

Vi ønsker en optimalisering av varme- eller kjølesystemer. Vi kan bevise at vannbehandlingsprodukter som eksempelvis Fernox sparer folk for store kostnader i det lange løp. Derfor er jeg frimodig på dette området. Jeg vet at det jeg sier tjener til forbrukernes beste, og dermed også til den enkelte rørleggers beste.

La meg som den frittalende mannen jeg er understreke at jeg ikke tar alle rørleggere over en og samme kam. Jeg vil oppmuntre rørleggere til å benytte sin faglige kompetanse til et salgsfremmende framstøt.

Reklamasjoner
Jeg er opptatt av at rørleggere ikke skal bruke tid på reklamasjoner. Du må sette deg inn i vannbårne systemer. Du fjerner ikke rust og urenheter bare ved å skifte vann. Urenheter og rust henger igjen, bak ventilene, inne i radiatorene, på innsiden av rørene. Dette må renses og beskyttes for framtidig bruk. Med de rette vannbehandlingsproduktene vil kunden ha et problemfritt anlegg de neste fem årene. En oppegående rørlegger bør inngå serviceavtale der han gjør avtale om å komme innom hvert andre år.

Enhver bileier sørger for service på sin bil minst en gang i året, men når det kommer til vannbåren varme er det enkelte som tror at det vil holde i 30 år uten tilsyn. Det blir for dumt, – kan vi ikke i det minste være enig om det. Da har vi i hvert fall et utgangspunkt for en frisk debatt?

Enhver villaeier og gårdeier har behov for en dyktig rørlegger. Det er min påstand.