Kjemper om det blyfrie markedet

Publisert desember 1, 2014

Det handler om blyfritt når Sture Ombler og Roberto Cimberio diskuterer framtiden for sitt samarbeid. Førstnevnte som leder av det norske datterselskapet av Cimberio-imperiet. Den andre er leder for familiebedriften som har produsert ventiler siden 1957, med hovedkontor og to fabrikker en snau times kjøretur nord for Milano, i den lille byen San Maurizio D’Opaglio.

Styrerommet vitner om mange år med solide resultater. Hardt arbeid, stor vekt på forskning og utvikling og lojale medarbeidere som er stolt over å jobbe for og med Cimberio-familien.  Ikke alle i fabrikken har høyskole-utdanning, men de har stolthet, og i medarbeiderstaben er det noen utrolig skarpe hoder med sans for detaljer og smarte løsninger. Innovative ingeniører som hele tiden er på jakt etter framtidens løsninger i dag.

Sture Ombler mener blyfritt både er sterkere og bedre, men også mer krevende å produsere. De er innstilt på å lede an i produksjon og salg av markedets mest solide ventiler, - også i Norge.

Sture Ombler mener blyfritt både er sterkere og bedre, men også mer krevende å produsere. De er innstilt på å lede an i produksjon og salg av markedets mest solide ventiler, – også i Norge.

Stor vekst i USA
Cimberio har også en ledelse som hele tiden er på jakt etter økt markedsandel. Det amerikanske markedet har fått øynene opp for den italienske produsenten. Salgsvolumet har eksplodert det siste året, fordi Cimberio har tatt amerikanerne på alvor med sine blyfrie modeller i et bredt utvalg. Roberto Cimberio mener italienerne nå er kommet lengre enn tyskerne i produksjon, innovasjon og tekniske løsninger innen det blyfrie segmentet. Opprinnelig var det staten Calfornia som satte standarden for blyfrie produkter. Produkter som er i kontakt med drikkevann skal ikke ha et blyinnhold som er høyere enn 0,2 prosent. Dette gjelder nå for hele det amerikanske markedet.I dag er normen ti ganger så høy i Europa.

I førersetet

Roberto Cimberio går langt i å antyde at tyskerne jobber hardt for å kopiere de amerikanske kravene også for EU, for å komme tilbake i førersetet innen VA og VVS produksjonen i Europa.
Den offisielle grunnen er at EU ikke kan leve med at bly lekker til drikkevannet. Studier både i USA og Tyskland konkluderer med at små mengder av blant annet bly, nikkel og bronse kan påvirke barns mentale tilstand, opplyser Roberto Cimberio til VVS aktuelt.
Han mener det er sterkt overdrevet å hevde at dagens produkter, enten det er ventiler eller sanitærartikler, er en helsetrussel så lenge blyinnhold på 2,5 prosent og fem prosent bronse blir fulgt av produsentene.
California satte ned maksimumskravet til 0,24 prosent blyinnhold. Dette medførte store utfordringer for produsenter av både armaturer og ventiler. Når blyet fjernes fra messingen blir materialet svært hardt. Ventilen i seg selv blir veldig sterk, men det medfører enorme krav til maskinering. Det blir høyere friksjon, og det tar i utgangspunktet dermed betydelig lengre tid å produsere hver enkelt enhet.

Nytt utstyr og software
Cimberio måtte dermed utvikle en ny maskinpark for å maskinere blyfri messing. En ny software-pakke ble også utviklet av selskapets egne ingeniører og Cimberio har allerede et omfattende sortiment av blyfrie ventiler med 0,2 prosent blyinnhold. Ventilene er blitt betydelig sterkere, og de siste testene hos Det Norske Veritas har ført til at ventiler har gått opp en trykklasse, forteller Sture Ombler til VVS aktuelt.

Tåler mer
Ventilene tåler faktisk mer etter at blyinnholdet er kraftig redusert. Ombler har enda til gode å høre at noe er blitt blyforgiftet av norsk drikkevann, men det er selvsagt en økologisk grunn til at kravet om blyfrie armaturer og ventiler nå også innføres i Tyskland og trolig i resten av EU, mener han.
Cimberio markedsfører nå at selskapet kjører fra teknologi til økologi.
En liten hake ved innføringen av økologiske ventiler er at både materialkostnadene og produksjonskostnadene er høyere enn ventiler med blyinnhold opp mot 2,5 prosent.
-Det betyr også økte priser ut i markedet, og ingen sier hurra over økte kostnader og økte priser, slår Ombler fast med et skjevt smil. Roberto Cimberio smiler også, men det er fordi han vet selskapet leder an i utviklingen av blyfrie ventiler på flere kontinenter.

Hva med kineserne?
Det er en kjent sak i bransjen at kineserne bruker opp mot 10 prosent bly fordi det medfører lavere kostnader og enklere å produksjon. Kontrollen av produktene som kommer inn på det europeiske markedet er også meget beskjeden. Det blir tatt stikkprøver av kinesiske kopier, men ofte er det importørene som sender over prøver til ulike institutter for godkjenning. Om disse vareprøvene er representative for de enorme mengder som flommer inn over Europa østfra er en helt annen sak.
-Vi lever faktisk i en verden der redeligheten ikke alltid er i høysetet. Også i vår bransje har vi bedriftsledere som gjør hva som helst for penger, selv om dette må betegnes som uetisk og umoralsk sett i lys av menneskers helsesituasjon, sier en alvorlig Roberto Cimberio.
Han legger dermed lista høyt også for egen del. Det er han ikke redd for. Svært få selskaper i bransjen er i nærheten av å ha det antall sertifiseringer som Cimberio-konsernet kan vise til.

Den store utfordringen
i Europa er at ledningsnettet forfaller. Her er det ledningsnett som holder en vesentlig høyere andel av bly enn de forventede nye forskriftene anbefaler. Det handler også om høye verdier av nikkel, bronse og andre metaller

Framtida er i dag
-Vi må starte i dag med tanke på framtida. USA er i førersetet ved at de har innført en maksgrense på 0,2 i blyinnhold fra 1.januar på alle produkter som er i kontakt med drikkevann.
Et vesentlig moment i Europa er også at rørleggere ikke er ansvarlig for hva de installerer. Det ansvaret påhviler produsentene, opplyser Roberto Cimberio til VVS aktuelt.

Det er japanere som har patent på totalt blyfrie produkter, og tyske selskaper har gjort avtale om lisens. På bakgrunn av de tyske reguleringene kommer det nye standarder. Utfordringen nå er at hvert enkelt land innfører egne regler, og det betyr mye ekstraarbeid for produsenter som vil kapre markedsandeler i Europa. Det ekstra-arbeidet er vi nødt å ta, for vi vet at vi har produkter som europeiske land, og spesielt skandinaviske forbrukere gjerne vil ha, sier Roberto Cimberio til VVS aktuelt.

(Denne artikkelen er skrevet for VVS aktuelt av journalist Odd Borgestrand. Gjengitt med tillatelse)