Viktig kompetanse for rørleggerne

Publisert september 15, 2014

Cimberio har lagerført FERNOX vannbehandlingsprodukter siden 2011, og har opplevd en formidabel pågang. Med enkel opplæring fra oss kan norske rørleggere bli eksperter på behandling og service på vannbårne systemer, mener daglig leder i Cimberio, Sture Ombler.

Han håper landets rørleggere ønsker å skaffe seg kompetansen på rensing og vedlikehold av varme- og kjølesystemer. Det er et stort marked for denne tjenesten, mener Ombler.

Miljøgevinst
-En konsekvens av disse produktene er betydelig reduksjon av energikostnader og dermed er det også en miljøgevinst, hevder Ombler. Det handler om å rense og beskytte. Dette er et mantra som de fleste oppfatter.
Omblers budskap er at et varmeanlegg, gulvvarmeanlegg eller kjøleanlegg vil fungere så mye bedre dersom det blir renset og beskyttet.

Beskytter maskinvaren
Magnetitt og annen forurensning har stor innvirkning på funksjon og effektivitet i vannbårne varmesystemer. Ved hardt vann over 200 ppm bør slike anlegg være kjemisk behandlet for å redusere blant annet kalkavleiringer. Kalkavleiringer forverrer levetid og energieffektivitet i et sentralvarmesystem betydelig. Fernox vannbehandlingsprodukter beskytter maskinvaren i varmesystemer ved å gi full beskyttelse mot korrosjon, kalk og mikrobakteriell forurensning.

-Vi kan også tilby rene varmeoverførings-medier med eller uten frostvæske samt annet relevant utstyr. Fernox’ produktspekter forbedrer varmesystemers effektivitet og forlenger systemenes levetid. Ekstra bonus for montører er spart tid ved å bruke en pakke med produkter for å sikre riktig pre-innjustering. Dette bringer merverdi for kunder og forbedrer installatørens faglige omdømme, mener Ombler.

Rense og beskytte
-Det er snakk om å gjennomføre rensingen èn gang, og for forhindre at problemet skal dukke opp igjen skal anlegget beskyttes med en protektor. En protektor har en levetid på 4-5 år, og man har alltid mulighet til å sjekke vannets tilstand. Rørleggeren kan enkelt teste dette på stedet med en protektor testkit. Med en tilsetning på 0,5 prosent protektor vil anlegget virke optimalt.

Rørleggerne er historisk sett vant til at et varme- eller kjølesystem alltid inneholder skittent vann når det tømmes. De tror det skal være slik, men tidene har forandret seg. Fernox har drevet med vannrensing i 50 år og det er faktisk skjedd en stor utvikling disse årene. Vi har faktisk fått farge TV, PC og nettbrett. Mye er skjedd, og vannet i et varme- eller kjølesystem skal være rent.

Vi ser jo at de rørleggerne som har tatt i bruk våre vannbehandlingsprodukter også er blitt overbevist om at dette er en god investering både for ham som fagmann og for kundene som får et «nytt» anlegg.

Pålegg i England
I Norge er det ikke noe pålegg om rensing. I England er det pålegg, fordi de ønsker redusert energiforbruk og rene systemer.
Ombler er godt fornøyd med varmepumpeleverandørenes interesse for produktene, og de fleste leverandørene anbefaler da også bruk av Fernox vannbehandlingsprodukter.

-Med enkel opplæring fra oss kan norske rørleggere bli eksperter på behandling og service på vannbårne systemer.
NRL er meget positive til at rørleggerne skal skaffe seg denne kompetansen. Det er et stort marked når oljefyrer skal skiftes ut og i de fleste tilfeller erstattes med varmepumper. Nye varmepumpesystemer må ikke ødelegges fordi rørleggerne ikke vet hvor viktig rensing av et brukt system er i hverdagen, avslutter Ombler.